Litomysl Konference: Současnost a perspektiva sociální péče '2007

Fotogalerie '2007


zahájení semináře

zahájení semináře

zahájení semináře

čestní hosté

Prof. Halík

Prof. Halík

Prof. Halík

Prof. Halík

Mgr. Žárský

Mgr. Žárský

Bc. Macela

Bc. Macela

V. Krása

V. Krása

V. Krása

Prof. Smékal

Ing. Šmolíková

Ing. Šmolíková

Ing. Zelenková

Ing. Zelenková

Dr. Šelner

Dr. Šelner

účastníci

účastníci

účastníci

KOS

účastníci KOS

ThDr. Kašparů

ThDr. Kašparů

přednášející z Holandska

Willy de Boer

Mudr. Jurašková

Mudr. Jurašková

Mgr. Kučka

Dr. Šelner

Dr. Šelner

Dr. Šelner

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

účastníci

ukončení semináře

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty