Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Vláda zakázala od 13. března divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobně akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé. Došlo i k dalšímu omezení veřejného života, aktuální informace najdete vždy na www.vlada.cz

Aktuality z města

Kotlíkové dotace: Dnem D bude 9. října v 6.30 hodin

Pardubický kraj vyhlásil čtvrtou výzvu „kotlíkových dotací“ pro fyzické osoby 5. září 2018. Příjem žádostí bude zahájen 9. října 2018 v 6.30 hodin a bude probíhat už podruhé pouze elektronicky. Podpora bude poskytována z prostředků OPŽP, celkem je pro žadatele připraveno minimálně 74 milionů korun.

03. 10. 2018


Litomyšlské íčko je nejlepší v Pardubickém kraji

Anketa „Informační centrum roku 2018“ zná již vítěze. Infocentrum Litomyšl s počtem 917 hlasů získalo prvenství v Pardubickém kraji. V celé České republice jsme skončili na druhém místě hned po Informačním a dopravním infocentru z Roudnice nad Labem, které nás předběhlo o 55 hlasů.

03. 10. 2018


Lesníci v předstihu bojují s kůrovcovou kalamitou

Prakticky v celé České republice bojují lesníci s kůrovcem. Tento brouk rychle ničí smrky i další dřeviny a teplé klima, s nímž se v posledních letech setkáváme, urychluje jeho množení. A do budoucna se dá předpokládat, že nákaza se výrazně dotkne i Litomyšlska.

03. 10. 2018


Dotazník k městskému kamerovému systému

V následujících týdnech se mohou občané vyjádřit k možnému rozšíření městského dohlížecího systému (MDKS) v Litomyšli. Odpovědi na níže uvedené otázky můžete posílat na lilie@litomysl.cz, do předmětu uveďte Anketa: MDKS.

03. 10. 2018


Co nepatří do kanalizace – kanál není popelnice

Pracovní skupina pro životní prostředí se na svém zasedání dne 12. 8. 2018 zabývala stavem řeky Loučné. Na jednání za přítomnosti zástupce provozovatele kanalizační sítě města bylo pracovní skupinou doporučeno opětovně publikovat v městském zpravodaji Lilie zásady užívání městské kanalizace.

03. 10. 2018


Svozové akce biologického odpadu

Chystáte se na podzimní úklid zahrad? Městské služby Litomyšl s.r.o. budou zajišťovat v termínu od 15. října do 26. října 2018 na základě osobní a písemné objednávky občanů města pouze odvoz nebo likvidaci biologického odpadu (tráva, odpad ze zahrádek, větve).

03. 10. 2018


Výzva: Darujte vánoční strom

Městské služby Litomyšl žádají občany o pomoc při zajištění vánočních stromů, které se tradičně umisťují na Smetanově náměstí a zámeckém návrší. Pokud by měl někdo zájem strom, ideálně stříbrný smrk, poskytnout, může se ozvat na mail info@mslit.cz, případně na tel. číslo 461 614 791.

03. 10. 2018


Nový termín uzávěrky žádostí na dotační programy

Upozorňujeme, že došlo ke změně příjmu žádostí pro dotační programy na podporu pravidelné sportovní činnosti a na podporu provozních výdajů sportovních organizací na rok 2019. Nově se mohou žádosti podávat do 30. 11. 2018. Důvodem je, aby oddíly měly případnou finanční podporu již začátkem roku 2019.

03. 10. 2018


Předávání cen města za rok 2018

V pondělí 17. září se ve Smetanově domě uskutečnilo předávání cen města. Cenu purkmistra Laška obdrželi první porevoluční starosta Ing. Miroslav Brýdl a proděkan Fakulty restaurování Univerzity Pardubice Ing. Karol Bayer. Cena Rady města Litomyšle byla in memoriam udělena Vratislavu Blažkovi.

18. 09. 2018


Nabídka zaměstnání na odboru dopravy

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje dne 11. 9. 2018 výběrové řízení č. 10/2018 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa na dobu určitou: referent/referentka odboru dopravy.

17. 09. 2018


Oznámení: Sběr dat kvůli letošnímu suchu

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s týmem Intersucho a nevládními organizacemi připravilo a na webových stránkách Zemědělského svazu ČR uveřejnilo pro zemědělské subjekty dotazník, týkající se pěstování vybraných plodin v daných letech dle katastrálních území.

05. 09. 2018


Výsledek soutěže k proměně okolí sochy Z. Nejedlého

Dvanáct návrhů poslali umělci do soutěže vyhlášené městem Litomyšl na proměnu okolí sochy Zdeňka Nejedlého. Autoři s prostorem zamýšleli různé intervence – navrhovali nechat sochu zarůst růžemi, postavit kolem ní vzpomínku na oběti monstrprocesu nebo ji například umístit na otočný podstavec.

05. 09. 2018


Dům dětí a mládeže má od září nové sídlo i název

Budova bývalé ortoptiky nad autobusovým nádražím prošla v minulých letech rekonstrukcí za 15,5 milionu Kč. Od poloviny září v ní bude sídlit Středisko volného času Litomyšl, dříve známé pod názvem Dům dětí a mládeže Litomyšl, jehož zaměstnanci organizují pro děti zájmové kroužky.

05. 09. 2018


Rozšíření bezplatné Wi-Fi sítě ve městě

Ve městě přibyla další lokalita, kde se můžete zdarma připojit na internet. Od srpna funguje síť „Litomysl free“ i v centrální části Smetanova náměstí. Vysílač je umístěný na staré radniční věži a i zde platí standardy litomyšlských Wi-Fi zón. Rychlost připojení je 12 Mbps pro stahování a 3 Mbps pro odesílání dat

05. 09. 2018


Opravy škol a školek přes letní prázdniny

Letní prázdniny už jsou za námi a děti se na začátku září opět vrátily do školních lavic. Za dva měsíce jejich absence se toho v některých školách dost změnilo a řemeslníci přes léto pracovali na opravách tříd, chodeb i fasád. Například na I. ZŠ přes léto udělali rekonstrukci podlahy jedné učebny za 414 tisíc korun.

05. 09. 2018© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty