Litomysl Moderní historické město

Aktuality z města

Červnové plánované odstávky elektřiny

Upozorňujeme občany na plánované odstávky elektřiny, které na červen letošního roku plánuje ČEZ. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.

21. 05. 2020


Jednání bezpečnostní rady - 18. května

V pondělí 18. května se ráno naposledy sešla bezpečnostní rada města na svém pravidelném zasedání. Další jednání nejsou v tuto chvíli s ohledem na situaci v plánu, pokud by došlo ke změně, budeme informovat. Níže se dočtete aktuální a ověřené informace k 10.00 hod.

18. 05. 2020


Květnové jednání zastupitelstva

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 14. května od 16.00 v zámecké jízdárně. Na programu budou majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu 2020, účetní závěrka 2019, sloučení mateřských škol a další body.

14. 05. 2020


Hlídání dětí od 18. do 22. května

Vzhledem k plánovanému ukončení nouzového stavu informujeme rodiče o změnách, které příští týden nastanou v provozu III. MŠ Lidická, která do této doby obstarávala hlídání dětí v době uzavřených MŠ a ZŠ. Nově je třeba zařizovat hlídání pro děti do 6 let a od 6 let zvlášť.

13. 05. 2020


Čestné prohlášení pro rodiče dětí na ZŠ a MŠ

Pedagogická komora připravila pro ředitele škol a rodiče editovatelnou verzi povinného čestného prohlášení, kterou naleznete v příloze této aktuality. Čestné prohlášení je povinné od 11. května 2020 pro žáky základních a mateřských škol a je nutné, aby ho podepsal zákonný zástupce dítěte.

12. 05. 2020


Jednání bezpečnostní rady - 11. května

V pondělí 11. května se ráno sešla bezpečnostní rada města. Níže se dočtete aktuální a ověřené informace k 10.00 hod. Informujeme například o uvolňování vládních opatření, otevření zdejších institucí, možnosti obdarovat své blízké v CSP a nabídce ochranných pomůcek pro občany.

11. 05. 2020


Zápis do mateřských škol

Od 4. do 15. května mohou rodiče hlásit své potomky do litomyšlských mateřských škol. Tento proces bude kvůli vládním nařízením v boji proti koronaviru probíhat částečně elektronicky, proto věnujte zvýšenou pozornost této zprávě. K zapsání dítěte do školky je potřeba učinit následující kroky:

23. 04. 2020


Od pondělí 25. května opět fungují školky

Život se po epidemii koranaviru pomalu vrací do normálu. Od pondělí 25. května se v souladu s nařízením vlády a doporučením epidemiologů otvírají mateřské školky. Vedení školek musí zajistit provoz a důsledně dodržet podmínky, které stanovilo ministerstvo školství

22. 05. 2020


Ochranné pomůcky pro občany

V pondělí dojde k další vlně uvolnění opatření proti koronaviru a otevřou například kadeřnictví. Pokud k výkonu svého povolání nutně potřebujete ochranný obličejový štít, zavolejte na kontakt níže. Město vám může v odůvodněném případě poskytnout jeden kus na osobu.

06. 05. 2020


Smetanova Litomyšl mění program, ale bude!

V důsledku restriktivních opatření proti šíření koronavirové nákazy je nucena řada pořadatelů rušit letošní kulturní akce. To se však netýká Národního festivalu Smetanova Litomyšl. Pořadatelé upravili její 62. ročník tak, aby se mohl konat i za aktuálních podmínek.

20. 04. 2020


Nominujte aktivní osobnosti na ceny města

I v letošním roce můžete nominovat osobnosti na udělení Ceny purkmistra Laška. Své návrhy na ocenění osobnosti nebo osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle, můžete na Městském úřadě v Litomyšli podávat do 31. května 2020.

14. 05. 2020


Informace pro plátce daně z nemovitosti

Připomínáme občanům, že daň z nemovitosti vybírá a vyměřuje finanční úřad, který sídlí na adrese J. E. Purkyně 1218, 570 01 Litomyšl. Níže najdete kontakty na pracovníky litomyšlského finančního úřadu a připomínáme, že tento státní úřad je veřejnosti otevřený každé pondělí a středu od 8.00 do 17.00.

07. 05. 2020


Město řeší budoucnost pavilonu u zámku

V dubnové Lilii jsme veřejnost informovali o tom, že navzdory snahám vedení města Národní památkový úřad požaduje letos v červenci po skončení doby udržitelnosti projektu Zámecké návrší v souladu s původní dohodou odstranění dětského pavilonu u zámku.

04. 05. 2020


Veřejné projednání k dálnici

Krajský úřad Pardubického kraje svolává na úterý 23. června 2020 veřejné projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí na výstavbu dálnice D35 Litomyšl – Janov, I. etapa. Jednání začíná ve Smetanově domě ve 13.30 hodin. Účastníci řízení a veřejnost mohou nejpozději na tomto setkání vznést své připomínky k plánům dálnice.

04. 05. 2020


Kvůli koronaviru město hledá úspory v rozpočtu

Zastupitelé budou v květnu projednávat rozpočtové změny, které vznikly kvůli krizi spojené s koronavirem. Již v dubnu bylo jisté, že městský rozpočet přijde o miliony korun. Proto již došlo k odložení některých projektů či dočasnému pozastavení výplat dotací z městského rozpočtu.

04. 05. 2020© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty