Litomysl Moderní historické město

Aktuality z města

Návrh rozpočtu na rok 2017 je veřejnosti k nahlédnutí

Na základě zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) v platném znění, a §11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje město Litomyšl návrh rozpočtu včetně podrobného rozpisu rozpočtu na rok 2017.

13. 02. 2017


Postup činností: D 35 - úsek 6, Džbánov - Litomyšl

V další aktualitě pojednávající o budování dálnice D 35 přinášíme veřejnosti informace o postupu činností při přípravě výstavby úseku 6: Džbánov - Litomyšl. Kompletní dokument pro první polovinu letošního roku ve formátu PDF najdete v příloze této aktuality.

13. 02. 2017


Program Ministerstva kultury na obnovu památek

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2017 dotační program, jehož finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

13. 02. 2017


Kraj nehodlá omezit provoz Litomyšlské nemocnice

Po několika týdnech vzrušených debat ohledně budoucnosti Litomyšlské nemocnice udělali krajští radní v této otázce jasno. Na jednání 6. února jednomyslně schválili návrh strategického rozvoje krajských nemocnic pro příští roky. Všech pět existujících nemocnic bude zachováno včetně jednotlivých oborů v nich.

11. 02. 2017


Od 11. února skončí zákaz návštěv v nemocnicích

Vzhledem k poklesu výskytu akutních respiračních infekcí a chřipkových onemocnění v Pardubickém kraji skončí zákaz návštěv hospitalizovaných pacientů. Od soboty 11. února 2017 budou opět povoleny návštěvy na všech pracovištích Nemocnice Pardubického kraje.

10. 02. 2017


Uzavření matriky ve dnech 23. a 24. března 2017

Pokud potřebujete něco vyřídit ke konci března na matrice, tak zbystřete. Ve dnech 23. a 24. března bude z technických důvodů pro veřejnost uzavřena, protože pracovnice Městského úřadu Litomyšl v daném termínu odjíždějí na školení. Pochůzku na matriku si proto naplánujte na jiné dny.

09. 02. 2017


Parkování na Komenského nám. nebude zpoplatněno

Oblast Komenského náměstí nebude zpoplatněna pro parkování. Zároveň platí, že parking nadále nebude nijak regulován. Rada města Litomyšle na svém jednání 17. ledna 2017 přijala usnesení, kterým došlo ke změně přílohy nařízení města č. 05/03.

08. 02. 2017


Úřední kontroly kotlů jsou až nejzazší možností

Od ledna 2017 mohou úředníci provádět kontroly domácností, u nichž mají podezření na to, že spalují nevhodná paliva nebo dokonce odpadky. Tuto pravomoc jim dala novela zákona o ochraně ovzduší. Jedná se však o nejzazší možnost, kterou může úředník použít.

08. 02. 2017


Dvě volná pracovní místa na městském úřadu

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrová řízení na obsazení pozic referent oddělení sociální péče a referent odboru dopravy. Podklady do řízení můžete posílat do konce února 2017. Více informací k nabídkám práce naleznete v přiložených dokumentech.

08. 02. 2017


V únoru proběhnou jednání ohledně trasy D35

V následujících týdnech se v Litomyšli uskuteční řada jednání, na kterých se bude diskutovat o výstavbě dálnice D35. „Dostali jsme do rukou dokument s plánovanými trasami „pětatřicítky“ a jelikož chceme znát názory expertů, tak jsme zadali vypracování odborného posouzení,“ uvedl starosta Radomil Kašpar.

07. 02. 2017


Ve sbírce na zvony se vybralo přes půl milionu korun

Po několika letech skončí sbírka na pořízení trojice živých zvonů do chrámu Nalezení svatého Kříže. Od 1. února 2014 do 20. února 2017 se díky pomoci jednotlivců i firem podařilo získat přes půl milionu korun. Nové zvony z kostela uslyšíte již o letošních Velikonocích.

03. 02. 2017


Vyjádření k výstavbě turistického centra

Výstavba turistického zázemí na Smetanově náměstí vzbudila v uplynulých týdnech značný zájem médií. I mezi obyvateli Litomyšle se objevovaly nejrůznější otázky spojené s tímto projektem, při němž mimo jiné dochází k rekonstrukci sociálního zařízení.

03. 02. 2017


ČSÚ zahajuje rozsáhlé šetření životních podmínek

Český statistický úřad organizuje v roce 2017 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Odborně proškolení tazatelé navštíví v období od 4. února do 28. května více než 11 tisíc rodin. Cílem je získat aktuální data pro hodnocení sociální a ekonomické situace obyvatel.

02. 02. 2017


Už známe program letošní Smetanovy Litomyšle

Letošní 59. ročník Národního festivalu Smetanova Litomyšl se bude konat od pátku 16. června do svátečního čtvrtka 6. července. Vstupenky se začnou prodávat 1. března, vstupenkové balíčky je však možné zakoupit už v termínu od 22. do 28. února. Program i přehled balíčků najdete na www.smetanovalitomysl.cz.

02. 02. 2017


Hledáme zkušebního komisaře na odbor dopravy

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 2/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: referent odboru dopravy - zkušební komisař. Přihlášky posílejte do 31. 3. 2017.

01. 02. 2017© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty