Litomysl Moderní historické město

Aktuality z města

Změny v jízdních řádech autobusů

V příloze této aktuality zveřejňujeme změny jízdních řádů autobusových linek. Své připomínky k nim můžete do 7. května 2019 zaslat Mgr. Rostislavu Šimonovi na mail: rostislav.simon@litomysl.cz, případně volejte na telefonní číslo 461 653 362.

23. 04. 2019


Pozvánka na dubnové jednání zastupitelstva

Zveme veřejnost na jednání zastupitelstva, které se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od 16.00 hodin v sále Lidového domu v Litomyšli. Na programu jednání budou: majetkoprávní záležitosti, změny rozpočtu města na rok 2019, poskytnutí dotací z dotačních programů, změny územního plánu a další body.

12. 04. 2019


Černá hora se zazelená a bude lákat na hry i sport

Přírodní dětské hřiště, odpočívadla, lavičky, griloviště i zpevněné cesty. Na to vše se Litomyšlané mohou těšit na Černé hoře. Oblíbené místo bude v následujícím půlroce procházet proměnou za 3,3 milionu korun, město však může získat dvoumilionovou dotaci z Programu rozvoje venkova.

03. 04. 2019


Křížem krážem prázdninami 2019

Již od roku 2004 pořádá Město Litomyšl (odbor školství a sociální péče) oblíbenou prázdninovou zájmovou činnost pod názvem Křížem krážem prázdninami (KKP) na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Děti z prvního stupně základních škol se mohou zúčastnit pestrého programu.

17. 04. 2019


Chcete zelenější Litomyšl? Můžete přidat ruku k dílu!

Stromů ve městě není nikdy dost. Proto se ve spolupráci s Nadací Partnerství připravuje na podzim letošního roku výsadba zeleně. Město má možnost získat grant, z něhož se sazenice zaplatí. Podmínkou však je, aby ruku k dílu dali zdejší dobrovolníci.

08. 04. 2019


Budeme mít Chytrou Litomyšl?

Smart city neboli Chytré město je oblíbeným pojmem, se kterým se čas od času setkáváme v médiích. Tento koncept v sobě zahrnuje moderní informační a komunikační technologie, které slouží k tomu, aby se občanům zvýšila kvalita života. Jak toho docílit?

03. 04. 2019


Představitelé města odmítají záměr státu

Pravidelná setkání emeritních starostů patří k litomyšlským specialitám. Na schůzkách spolu současní i bývalí zástupci města řeší nejenom dlouhodobý rozvoj města, ale i aktuální témata. Tím je bezesporu snaha státu o nový zákon, který má zrychlit stavební řízení.

03. 04. 2019


Jaké jsou plány radnice se Smetanovým náměstím?

Smetanovo náměstí je živým centrem města. Každý den sem zamíří stovky Litomyšlanů při cestě do zaměstnání nebo po práci na nákup či relaxaci. A pro zastupitelstvo je prioritou, aby tomu tak bylo i v příštích letech. V tom má pomoci například zpětná vazba od podnikatelů a majitelů budov na Smetanově náměstí.

03. 04. 2019


Na dílčí opravy chodníků půjde letos pět milionů

Jak vypadají po zimě ulice? To se z tepla kanceláře zjišťuje těžko, proto se na konci února uskutečnilo za účasti vedení města, odpovědných úředníků a představitelů Městských služeb Litomyšl místní šetření. Při něm se účastníci zblízka podívali na chodníky v různých částech Litomyšle a integrovaných obcí.

03. 04. 2019


Spuštění úsekového měření na Zahájské se blíží

Řidiči, nohu z plynu! Úsekové měření, po kterém volali obyvatelé Zahájské ulice, bude v ostrém provozu přibližně na přelomu dubna a května. Na začátku dubna má dojít k instalaci potřebného zařízení a jeho kalibraci, následovat pak bude zkušební provoz.

03. 04. 2019


Zvažují se úpravy hřiště u nábřeží

Od otevření Vodních valů uplynou letos v červnu již dva roky. Podle návštěvnosti se dá soudit, že se lokalita stala oblíbeným místem pro vycházky a trávení volného času. V březnu se setkali představitelé města a Nadace Proměny Karla Komárka, aby se společně poradili, jak lokalitu ještě více zatraktivnit.

03. 04. 2019


Dotační program na obnovu podloubí

V letošním roce byl opět vypsán dotační program na obnovu podloubí. Zájemci mohou od 21. března do 21. června předkládat své žádosti. Dotační program by měl pomoci vlastníkům nemovitostí v městské památkové rezervaci s revitalizací vybraných objektů,

03. 04. 2019


Dotace na pořízení domácích kompostérů

Občané mohou opět žádat o dotaci z programu na podporu nákupu domácích kompostérů. Příjem žádostí proběhne od 1. 4. do 31. 7. 2019. Z rozpočtu do tohoto programu bylo radou města vyčleněno 30 tisíc korun, dotace na nákup jednoho domácího kompostéru bude v maximální výši 800 korun.

03. 04. 2019


Výzva vlastníkům k ochraně lesa – rozšíření kůrovce

Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí vyzývá všechny vlastníky lesa k provádění pravidelných kontrol svého lesního majetku z důvodu rozšíření podkorního hmyzu (lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého apod.) ve smrkových porostech po celé České republice.

03. 04. 2019


Společné stezky pro chodce a cyklisty

Město Litomyšl zřídilo na podzim roku loňského roku na základě doporučení dopravní komise rady města na vybraných úsecích společné stezky pro cyklisty a chodce. Podněty na jejich zřízení se objevovaly od občanů opakovaně a tímto opatřením se město snaží vyjít vstříc jejich přání.

03. 04. 2019© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty