Litomysl Litomyšlení

Litomyšlení

1. květen 2020 - 30. září 2020
denně 10:00-18.00

Zámecké návrší

Jiráskova 133,
Litomyšl 570 01
email: info@zamecke-navrsi.cz

Na Litomyšlení narazí návštěvník v konírně, ve stanu před kavárnou, v zámeckém parku, v kostele Nalezení sv. Kříže, ale také v Regionálním muzeu nebo přímo na zámku. Jednotlivá zastavení propojují objekty Zámeckého návrší. Při vašem putování navštívíte bludiště historií zámku, školu rytířů a dvorních dam, poznáte život na zámku, zábavu v zámecké zahradě nebo se vydáte vzhůru k andělům. Dětským programem "Litomyšlení" návštěvníky provede pracovní list s mapkou a úkoly k jednotlivým zastavením. Pracovní listy získáte v IC, na pokladně v Piaristickém chrámu, v muzeu, v zámecké pokladně, v rodném bytě Bedřicha Smetany nebo v bludišti historií zámku v bývalé zámecké konírně. Vyplněný pracovní list odevzdejte na pokladně v Piaristickém chrámu a získáte speciální bonus. Většina částí programu je návštěvníkům přístupná zcela zdarma. Pouze v regionálním muzeu a v rodném bytě Bedřicha Smetany je dětský program součástí expozice, která je zpoplatněná dle ceníku těchto institucí a řídí se také jejich otevírací dobou. Otevřeno: květen-září denně 10:00-18:00, duben a říjen pouze víkendy a svátky 10:00-16:00

další informace na www.zamecke-navrsi.cz/detsky_program

pořádá Zámecké návrší

Litomyšlení


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty