Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Václav Kubec

Československý vojenský letec, spisovatel

Po absolvování měšťanské školy v Týništi nad Orlicí a Obchodní akademie v Chocni studoval na „Škole pro odborný dorost letectva“ v Prostějově (1926–1929); poté působil jako stíhací pilot Leteckého pluku 1. T. G. Masaryka v Praze. V roce 1933 odešel v hodnosti četaře do aktivních záloh a pracoval v nakladatelství Melantrich v Praze. Aktivní účastník protinacistického odboje a Pražského povstání, perzekuovaný po komunistickém únorovém převratu. Autor 16 románů a 300 povídek s leteckou tematikou, mj. Křižník vzdušného moře (1941), Letci jdou bojovat (1947), Nebáli se smrti (1948), Kde olivy dozrávají (1964), Motory hřmí vzduchem (1969) etc. Řadu knih vydala po autorově smrti samostatně či v reedici jeho dcera pí Helena Šanderová Kubcová.

-pochován v Litomyšli (hrob 183/II)

Václav Kubec
Československý vojenský letec, spisovatel Po absolvování měšťanské školy v Týništi nad Orlicí a Obchodní akademie v Chocni studoval na ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty