Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Jan Janouš

Živnostník, purkmistr města Litomyšle, poslanec českého sněmu

Nejprve příručí, poté majitel obchodu a domu čp. 64 na litomyšlském „horním“ náměstí; v letech 1864–1873 zastával úřad purkmistra města Litomyšle. Měl velké zásluhy o udržení pořádku a kázně ve městě během prusko-rakouské války v roce 1866, zejména pak při katastrofické epidemii cholery. Za své diplomatické jednání s pruskými okupačními vojsky a uvážlivé počínání byl 15. 11. 1866 vyznamenán zlatým rakouským záslužným křížem. Roku 1867 byl poprvé a poté opakovaně zvolen za okresy Litomyšl a Polička poslancem českého sněmu.

-pochován v Litomyšli (hrob 43/I)

Jan Janouš
Živnostník, purkmistr města Litomyšle, poslanec českého sněmu Nejprve příručí, poté majitel obchodu a domu čp. 64 na ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty