Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Karel Píč Onesork

Úředník, básník, esperantista

Jeho studia přerušila druhá světová válka a nucené práce (pracovní tábor); po skončení války pracoval jako úředník v Poličce. Celý život se věnoval esperantu. Básně, povídky, romány i odborná díla publikoval pod esperantským jménem Karolo Piĉ. Používal také příjmení Onesork, které převzal po své manželce. Je považován za největšího českého esperantského autora, mnozí jej řadí k největším na světě. Je autorem básnických sbírek  Aboco (Abeceda), Angoro (Úzkost) etc., románů La Litomyŝla Tombejo (Litomyšlský hřbitov), Ordeno de verkistoj (Řád spisovatelů) nebo Klaĉejo (Klevetírna); napsal též řadu esperantských esejí.

-pochován v Litomyšli (hrob 137-138/IV)

Karel Píč Onesork
Úředník, básník, esperantista Jeho studia přerušila druhá světová válka a nucené práce (pracovní tábor); po skončení války ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty