Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

PhDr. Jindřich Růžička, CSc.

Historik, archivář, středoškolský učitel

Po absolvování českotřebovského reálného gymnázia (1937–1945) byl na sklonku II. světové války nasazen na nucené práce v Semilech. Po skončení války vystudoval v letech 1945 až 1950 obory filozofie – dějepis na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a v letech 1947 až 1950 Státní archivní školu v Praze. V roce 1950 se stal správcem městského muzea a archivu v Litomyšli, roku 1955 vedoucím Okresního archivu v Litomyšli a od roku 1960 ředitelem Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli, v jehož čele stál do odchodu do důchodu v roce 1987. Jeho celoživotní dílo tvoří práce z oboru archivní teorie a praxe, otázek využívání archivů v regionální historiografii, a také práce o regionálních dějinách východních Čech a o českých duchovních dějinách druhé poloviny 19. a počátku 20. století. Byl členem redakční rady Archivního časopisu (1960–1990)

a kronikářem města Litomyšle (1956–1971). V roce 2002 obdržel Cenu za přínos městu Litomyšl a v roce 2006 mu byla udělena ministrem vnitra medaile Za zásluhy o české archivnictví.

-pochován v Litomyšli (hrob 101/X)

PhDr. Jindřich Růžička, CSc.
Historik, archivář, středoškolský učitel Po absolvování českotřebovského reálného gymnázia (1937–1945) byl na sklonku II. světové války nasazen ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty