Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Karel Šťastný, akad. malíř

Učitel, malíř a grafik, loutkář

Bratr Břetislava a Oldřicha Šťastných studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Maxe Pirnera, Antonína Lhoty a Františka Sequense. Po příchodu do Litomyšle učil kreslení, modelování a měřictví na místní řemeslnické, později průmyslové škole. Na svých obrazech zachytil zajímavá litomyšlská zákoutí a partie z okolí města. S bratrem Oldřichem byl spoluautorem loutek a scény pro sokolské loutkové divadlo.

-pochován v Litomyšli (hrob 464-465/IX)

Karel Šťastný, akad. malíř
Učitel, malíř a grafik, loutkář Bratr Břetislava a Oldřicha Šťastných studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty