Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

P. Antonín Šanta

Katolický duchovní, spisovatel, buditel, filozof

Absolvent litomyšlského gymnázia a místního filozofického ústavu; do Litomyšle se vrátil po bohosloveckých studiích a coby kaplan a poté děkan zde působil až do své smrti. Podporoval umění, byl literárně činný a stál v čele litomyšlského kulturního života. Byl spoluzakladatelem místního pěveckého spolku Vlastimil a Tělocvičné jednoty Sokol. Jako mladý kaplan je zachycen v Jiráskově novele Filozofská historie. Náležel ke kněžím, které ovlivnilo osvícenské myšlení.

-pochován v Litomyšli (hrob 96-98/VIII)

P. Antonín Šanta
Katolický duchovní, spisovatel, buditel, filozof Absolvent litomyšlského gymnázia a místního filozofického ústavu; do Litomyšle se vrátil po ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty