Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Hubert Gordon Schauer

Žurnalista, literární kritik a publicista

Pocházel z početné rodiny pobývající na litomyšlském  předměstí Zahájí; po absolvování místního gymnázia se zapsal na právnickou fakultu vídeňské univerzity, studium však nedokončil. Přesídlil do Prahy, kde se aktivně zapojil do kulturního a společenského života; podílel se na zpracování encyklopedie Ottův slovník naučný; psal referáty, eseje, překládal do němčiny. Spolupracoval s předními českými literáty a filozofy (mj. s T. G. Masarykem, u kterého během vídeňských studií bydlel), koncem roku 1886 publikoval úvahu Naše dvě otázky, která vyvolala bouři na české politické scéně.  Byl jedním ze zakladatelů a průkopníků novodobé české literární kritiky (viz mj. práce Hříchové kritiky, O úkolech naší kritiky). Je autorem i řady filozofických a národohospodářských úvah.

-pochován v Litomyšli (hrob 21-22/IV)

Hubert Gordon Schauer
Žurnalista, literární kritik a publicista Pocházel z početné rodiny pobývající na litomyšlském  předměstí Zahájí; po absolvování místního gymnázia ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty