Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Magdaléna Dobromila Rettigová

*31. 1. 1785 Všeradice u Hořovic +5. 8. 1845 Litomyšl

Spisovatelka, básnířka, průkopnice ženské emancipace

V Litomyšli žila od roku 1834. Je známa jako spisovatelka, básnířka a představitelka počínajícího ženského emancipačního hnutí u nás; věhlasu dosáhla svými kuchařskými knihami Domácí kuchařka aneb Pojednání o masitých a postních pokrmech pro dcerky české a moravské. Společensky významnější je její vlastenecké působení v ženských kroužcích a mezi litomyšlskými divadelními ochotníky. Je hlavní postavou Jiráskovy divadelní hry M. D. Rettigová.

-pochována v Litomyšli (hrob 235A/III) – pomník navrhl prof. Edvard Beránek, reliéfní poprsí na něm vytvořil místní kameník František Metyš dle nákresu profesora Leopolda Ferbera (odhalen byl 28.9.1875)

-pamětní deska na domě čp. 151 na Toulovcově náměstí, kde žila a zemřela, byla odhalena 7.6.1925 (E. Meissner)

Magdaléna Dobromila Rettigová
Spisovatelka, básnířka, průkopnice ženské emancipace V Litomyšli žila od roku 1834. Je známa jako spisovatelka, básnířka a představitelka ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty