Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Karel Podhajský, pseud. Kapský

Úředník městské samosprávy, myslivec, kynolog, entomolog

Studoval na c.k. státní škole střední v Litomyšli a na německé obchodní škole v Praze; úředník – důchodní Osady města Litomyšle. Vynikl jako entomolog, kynolog a průkopník myslivosti (v tomto oboru náležel k nejvýznamnějším odborníkům své doby). Zasloužil se o založení Československé myslivecké jednoty se sídlem v Brně a Československé společnosti ornitologické se sídlem v Praze. Coby kynolog byl uznávanou autoritou nejen u nás, ale i v zahraničí. Své třicetileté zkušenosti s chovem loveckých psů publikoval v práci Ohař všestranný jako zachránce zvěře. Zdravý myslivecký humor, zděděný po otci, potvrzují některé jeho lovecké vzpomínky, jež uveřejňoval pod pseudonymem Kapský.

-pochován v Litomyšli (hrob 36-37/I) – autorem náhrobku je kamenický mistr Čeněk Jansa

-na domě čp. 68, Smetanovo nám., je umístěna pamětní deska od akad. sochaře Františka Jandy, odhalena v roce 1971

Karel Podhajský, pseud. Kapský
Úředník městské samosprávy, myslivec, kynolog, entomolog Studoval na c.k. státní škole střední v Litomyšli a na německé obchodní ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty