Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

PhDr. Jan Kapusta

Historik, muzikolog, kulturní pracovník

Po absolvování lanškrounského gymnázia vystudoval v letech 1951 až 1956 obory hudební věda, estetika a historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Obhajoba kandidátské práce mu však nebyla povolena. Převážnou část života působil v kultuře a muzejnictví, konkrétně v Zábřehu, Olomouci, Litomyšli a Poličce; v litomyšlském a poličském muzeu pak jako ředitel. V roce 1983 byl donucen z politických důvodů práci v muzejnictví opustit a až do odchodu do důchodu v roce 1991 pracoval manuálně jako pomocný dělník ve Státním rybářství v Litomyšli. Ve svých odborných pracích se zabýval životem a dílem řady osobností našich hudebních a výtvarných dějin, mj. Františka Kmocha, Bohuslava Martinů nebo Josefa Matičky. Stál u počátků Společnosti Bohuslava Martinů i stejnojmenné nadace a také u zrodu „Putování za studánkami“, slavností hudby, zpěvu a tance ve Vlčkově. Zasloužil se rovněž o převoz ostatků Bohuslava Martinů ze Švýcarska do vlasti v roce 1979. V roce 2001 obdržel zvláštní Cenu města Litomyšle v kategorii Za přínos městu.

-pochován v Litomyšli (hrob 295/V)

PhDr. Jan Kapusta
Historik, muzikolog, kulturní pracovník Po absolvování lanškrounského gymnázia vystudoval v letech 1951 až 1956 obory hudební věda, estetika ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty