Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Prof., PhDr. Viktor Janda, DrSc.

Vysokoškolský učitel, vědec, zoolog, entomolog

Absolvent litomyšlského gymnázia a studia přírodních věd na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Středoškolský a poté vysokoškolský učitel – profesor na Karlově univerzitě vyučující zejména experimentální zoologii, přednosta Ústavu všeobecné zoologie, vědecký pracovník, entomolog. Člen řady vědeckých odborných institucí a spolků, mj. Královské české společnosti nauk, České zoologické společnosti, České entomologické společnosti a Národní rady badatelské. Autor přibližně osmdesáti odborných studií a pojednání, zejména o nervové soustavě hmyzu. Svými studiemi a pracemi o regeneraci bezobratlých představuje v české vědě zakladatele experimentálně-morfologického směru.

-pochován v Litomyšli (hrob 44-46/V)

-bydlel v domě čp. 399 na Vodních valech, na němž je umístěna orientační bronzová deska

Prof., PhDr. Viktor Janda, DrSc.
Vysokoškolský učitel, vědec, zoolog, entomolog Absolvent litomyšlského gymnázia a studia přírodních věd na Filozofické fakultě Karlovy univerzity ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty