Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

František Janda

Sochař a výtvarník

Vyučil se zámečníkem, deset let pracoval na hlubinném dole. Absolvent studia sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u Vincence Makovského a Karla Hladíka (1959–1965). Během studií poznal svou budoucí ženu Ludmilu, rozenou Kalibánovou, s níž žil a tvořil v její rodné obci Osík u Litomyšle. Ve své tvorbě, ovlivněné tendencemi nové figurace, se obracel k člověku, jeho podstatě, k základním lidským vlastnostem. Při tvorbě plastik pracoval s kovem, kamenem i dřevem. Vedle děl soustřeďujících se na podstatu lidství se věnoval též nefigurální tvorbě vycházející především z organického světa přírody. Je rovněž autorem několika pomníků a soch ve veřejném prostoru. Jde mj. o plastiky: Sbratření (Moravská Třebová), Boj člověka s přírodou (Litomyšl), Hudba (tamtéž) či o pomník Jana Palacha (Brusel) etc.

-pochován v Litomyšli (hrob 74-75/VII)

František Janda
Sochař a výtvarník Vyučil se zámečníkem, deset let pracoval na hlubinném dole. Absolvent studia sochařství na Akademii ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty