Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Josef Buchtele, st.

Rakouský důstojník, živnostník, velitel Národní gardy v Litomyšli roku 1848

Zběhl ze studií na litomyšlském piaristickém gymnáziu a vstoupil dobrovolně do pluku polního zbrojmistra – hraběte Gyulaie, kde časem dosáhl hodnosti nadporučíka. Roku 1836 se vzdal vojenské služby a v Litomyšli si v domě čp. 198 zavedl obchod s lihovinami. V revolučním roce 1848 se stal velitelem místní národní gardy a zúčastnil se s ní bojů v Praze. Po nezdařeném povstání byl odsouzen k sedmi měsícům těžkého žaláře, ve vězení si ale nakonec pobyl déle. Zemřel po prohrané prusko-rakouské válce (1866) na choleru, jejíž epidemie zasáhla Litomyšl. Jeho syn Josef Buchtele ml. (1837–1886) byl prvním starostou a poté náčelníkem litomyšlské sokolské jednoty.

-pochován v Litomyšli (hrob 11-12/VIII)

Josef Buchtele, st.
Rakouský důstojník, živnostník, velitel Národní gardy v Litomyšli roku 1848 Zběhl ze studií na litomyšlském piaristickém gymnáziu a ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty