Litomysl Hřbitov záložky a sdílení

Významná osobnost pohřbená na hřbitově

Emanuel Bárta

Středoškolský učitel, geolog, paleontolog a arachnolog

Absolvent gymnázia v Jindřichově Hradci a přírodních věd Karlovy univerzity v Praze; od roku 1865 působil jako středoškolský učitel v Táboře, o dva roky později začal učit v Litomyšli – nejprve na reálce, poté na vyšším gymnáziu. Vynikl jako geolog, paleontolog a arachnolog. Výsledky svých studií a výzkumů publikoval v pracích Praktická cvičení přírodovědecká na střední škole v Litomyšli, Geognosticko-geologický popis okresu litomyšlského a Seznam pavouků severní části Čech. V letech 1874–1890 prováděl meteorologická měření, jejichž výsledky zveřejňoval ve výročních zprávách reálky a gymnázia z let 1874–1890.  C.k. školní rada, nositel zlatého záslužného kříže s korunou, dopisující člen c.k. říšského ústavu geologického ve Vídni a člen České společnosti entomologické, činný také ve veřejném životě jako člen zastupitelstva Osady Záhradí (části Litomyšle). Zasloužil se též o zřízení arboreta na nynějším Jiráskově náměstí.

-pochován v Litomyšli (hrob 13-14/I) – autorem náhrobku je V. Folt z Tábora

Emanuel Bárta
Středoškolský učitel, geolog, paleontolog a arachnolog Absolvent gymnázia v Jindřichově Hradci a přírodních věd Karlovy univerzity v Praze; od ...
další informace

© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty