Litomysl Cena města

Cena města Litomyšle

Zastupitelstvo města v Litomyšli rozhodlo udílet každoročně "Výroční ceny města Litomyšle" (dále také Ceny města) a to dle § 84, odst. 2, písm. v) zák. č. 128/2000 Sb. Hlavní důvodem je podpořit kulturní, společenský a sportovní život města, ocenit významná tvůrčí díla a jejich tvůrce, významné výkony na poli sportovním, zásluhy o zkvalitňování občanské společnosti a podíl občanů na rozvoji města.
Cena města Litomyšle (dále jenom cena) bude udělena v těchto kategoriích:

  • I) Student roku
  • II) Podnikatel roku
  • III) Sportovec roku
  • IV) Cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku
  • V) Zvláštní cena za přínos městu.


čl. 1
Výroční cena se uděluje za mimořádný přínos životu města, resp. jeho prezentaci v České republice, či v zahraničí.

čl. 2
1. Výroční cena Student roku bude udělena jednomu studentovi vybranému ze studentů následujících škol:
- Gymnázium Aloise Jiráska
- Vyšší odborná škola a střední odborná škola technická
- Vyšší pedagogická škola a střední pedagogická škola
- Institut restaurování a konzervačních technik
- Střední zahradnická škola
- Soukromá střední škola Trading centre.

2. Cena Podnikatel roku bude udělena jednomu podnikateli, případně společnosti se sídlem v Litomyšli a integrovaných obcích. Cena může být udělena také společnosti, která v Litomyšli nesídlí, ale na území města je aktivní.

3. Cena Sportovec roku bude udělena jednomu sportovci nebo sportovnímu týmu, který dosáhl v uplynulém roce na poli sportovním významného úspěchu a tím přispěl k výborné reprezentaci města Litomyšle.

4. Cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku bude udělena organizátorům akce, která svým významem obohatila kulturní, sportovní či společenský život města a okolí v uplynulém roce.

5. Zvláštní cena za přínos městu bude udělena osobě, která se zasloužila o rozvoj, pozdvihnutí města a přispěla k výborné reprezentaci města Litomyšle.

čl. 3
1. Návrh na udělení Výroční ceny podávají členové tzv. \"Komitétu pro udělení Výročních cen města Litomyšle\".
2. Členy Komitétu jsou dosavadní držitelé výročních cen, ředitelé škol, sportovci, zástupci spolků a kulturních organizací, členové zastupitelstva atd.
3. Komitét musí být minimálně 30-ti členný
4. Složení Komitétu schvaluje rada města
5. Na členy Komitétu se s žádostí o podání návrhu obrátí odbor kultury a cestovního ruchu.
6. V každé kategorii mohou členové komitétu nominovat 1 - 5 kandidátů.

čl. 4
1. Uzávěrka návrhů podaných členy Komitétu je 30. ledna.

čl. 5
1. Z došlých návrhů bude sestaven hlasovací lístek, v každé kategorii bude nominováno maximálně 5 kandidátů (dle počtu hlasů od členů Komitétu).
2. Hlasovací lístek bude zaslán do všech domácností v Litomyšli a integrovaných obcí, bude ho možné vyzvednout v IC, na podatelně MěÚ a bude umožněno také on-line hlasování na www.litomysl.cz.
3. Vyplněné hlasovací lístky musí být doručeny na adresu MěÚ nejpozději do konce března.
4. Poštovné hradí příjemce

čl. 6
1. Z došlých hlasovacích lístků sestaví zástupce odboru kultury a cestovního ruchu spolu s uvolněným členem ZaM Litomyšl pořadí dle počtu obdržených hlasů a stanoví užší nominaci (tři kandidáti v každé kategorii s nejvyšším počtem obdržených hlasů).

čl. 7
1. Užší nominace bude předložena zastupitelstvu města, které tajným hlasováním rozhodne o laureátu v každé kategorii.

čl. 8
1. Výroční ceny se udílejí některou březnovou či dubnovou sobotu na slavnostním večeru. Pozváni jsou všichni nominovaní kandidáti, ostatní navržení, členové Komitétu pro udělení výročních cen a další hosté.

čl. 9
1. S cenou je spojena věcná odměna za umístění v podobě odlitku rytíře Toulovce a diplom. V kategorii Student roku navíc ještě peněžitá odměna (její výši stanovuje RaM).

čl. 10
1. Výroční ceny jsou udělovány každoročně. Náklady spojené s udělením ceny budou výhradně hrazeny z městského rozpočtu.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty