Litomysl Cena města

Laureáti Ceny města Litomyšle v roce 2005

cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku

Cena byla udělena organizátorům akce, která svým významem obohatila kulturní, sportovní či společenský život města a okolí v uplynulém roce

Oslavy 100 let od otevření Smetanova domu

Od otevření Smetanova domu uplynulo sto let. Toto výročí si veřejnost připomněla tím nejlepším způsobem - v duchu tradic tohoto kulturního stánku, "zlaté kapličky" Litomyšlanů i obyvatel široké oblasti, tedy kulturou.
Oslavy byly zahájeny již v pátek 10. června slavnostním koncertem. Úvodní slovo přednesl současný ředitel Národního divadla v Praze Daniel Dvořák. V pestrém programu pak vystoupili žáci Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, II. základní školy v Litomyšli, Litomyšlský symfonický orchestr se sólistou Leošem Čepickým, pěvecký sbor Vlastimil, Mužský pěvecký sbor, Sbor paní a dívek a pěvecký sbor VOŠP KOS a SPgŠ Litomyšl. Sobotní část oslav odstartoval průvod městem se zastávkou u pomníku Bedřicha Smetany. Po krátké ceremonii s proslovem starosty města se početné skupiny divadelníků, muzikantů a majitelů stařičkých automobilů a motocyklů přesunuli k oslavované budově, aby vyslechli proslov ředitele této instituce Jaromíra Metyše i "autentický" záznam hlasu ředitele Národního divadla F. A. Šuberta, který takto před sto lety Smetanovu domu "požehnal".
V přilehlých prostorách pak program pokračoval vystoupeními řady divadelních spolků a hudebních kapel. Odpoledne z nedaleké louky odstartoval horkovzdušný balon, hasiči předvedli požární útok na budovu a v pozdních nočních hodinách se z "oslavenkyně" spustil působivý ohňopád.
V neděli byla na scéně Smetanova domu uvedena Prodaná nevěsta v podání Divadla Ypsilon s Markem Ebenem. Tímto večerem oslavy neskončily, ale budou pokračovat průběžně až do konce roku.
Stoletá historie Smetanova domu v Litomyšli byla připomenuta důstojným způsobem. Ani před sto lety, 11. června roku 1905, kdy byla budova slavnostně předána k veřejnému užívání, nechyběly mezi hosty významné osobnosti kulturního a společenského života. Oslav se zúčastnil například Smetanův bratr Karel s dcerou Růženou, Smetanův zeť Josef Schwarz, spisovatel Alois Jirásek nebo režisér a dramatik Národního divadla Jaroslav Kvapil s manželkou Hanou, která druhý den vystoupila v hlavní roli Jiráskovy hry M.D. Rettigová. Více než padesát členů pěveckého sboru Vlastimil a hráčů orchestru pod vedením bratří Břetislava, Karla a Oldřicha Šťastných provedlo Smetanovu operu Dalibor. Po slavnostním uvítání purkmistra Jana Lauba promluvil tehdejší ředitel Národního divadla František Adolf Šubert o Bedřichu Smetanovi a zdůraznil, že "pojmenování divadelní budovy zavazuje k tomu, aby cokoliv kdy zde bude pořádáno, bylo hodno jména tvůrce české hudby". Tato slova jsou v dnešní době stejně aktuální.


podnikatel roku

Cena byla udělena společnosti se sídlem v Litomyšli. Může být udělena také společnosti, která v Litomyšli nesídlí, ale na území města je aktivní.

Školky Litomyšl, spol. s r.o.

S tradicí výstav započal v roce 1957 p. Josef Peňáz, který tuto školku založil. Později byla školka hlavní provozovnou OPS Litomyšl. Rozrostla se do téměř 100 ha výměry a stala se největším zahradnickým závodem v republice.

Od roku 1991 zde působí Školky Litomyšl, spol. s r. o.. V současné době Školky Litomyšl jsou největší v republice nejen rozlohou, ale i sortimentem, který se nám daří obohacovat o novinky. Zlepšila se kvalita nabízených rostlin zvýšenou kvalifikací našich pracovníků, dlouholetou zkušeností a v neposlední řadě i modernizací strojového parku.


sportovec roku

Cena byla udělena jednomu sportovci nebo sportovnímu týmu, který dosáhl v uplynulém roce na poli sportovním významného úspěchu a tím přispěl k výborné reprezentaci města Litomyšle.

Klátová Zuzana - stolní tenis

V roce 2005 patřila jak v bodovacích turnajích České republiky, tak i při Mistrovství ČR v kategorii starších žákyň mezi trojici nejlepších. I z tohoto důvodu byla zákonitě zařazena do kadetské reprezentace a byla nominována na Mistrovství Evropy této kategorie. Bohužel se však ze zdravotních důvodů nemohla šampionátu zúčastnit.

sezóna 2005-2006 - soutěže
KRAJ
- krajský přebor žákyň nehrála pro nemoc
- krajský přebor dorostenek - získala 2 x zlato (čtyřhra, smíšená čtyřhra)

CELOSTÁTNÍ - je momentálně na 3 místě v kategorii starších žákyň
- únor - výhra na celostátním turnaji v Mostě
- Mistrovství republiky žákyň se dvouhře - dostala se až do finále, nakonec získala 2. místo (přičemž dvakrát otočila již prohraný zápas)
- byla nominována na Mistrovství Evropy, neúčastnila se pro nemoc

hraje pravidelně první ligu žen


student roku

Pavla Könyüová - Gymnázium A. Jiráska

- výborné studijní výsledky
- členka družstva, které ve školním roce 2004 - 2005 postoupilo do Republikového finále Středoškolského atletického poháru Corny
- úspěšná řešitelka krajského kola FO
- v mezinárodní matematické soutěži KLOKAN v kategorii JUNIOR vyhrála v roce 2003 a 2004 školní kola a obsadila v okrese 1.místo a 2.místo


zvláštní cena za přínos městu

Cena byla udělena osobě, která se zasloužila o rozvoj, pozdvihnutí města a přispěla k výborné reprezentaci města Litomyšle.

Randáková Alena, emeritní konzervátorka a dobrá duše litomyšlských památek

Úřednice, restaurátorka státní památkové péče

- v době zaměstnání u Domovní správy, poté Organizace bytového hospodářství v Litomyšli a po odchodu do důchodu v době od roku 1969 do roku 1994 zastávala čestnou tj. neplacenou funkci okresní konzervátorky Státní památkové péče pro oblast Litomyšlska, předsedala komisi pro obnovu historického jádra Litomyšle

- od roku 1985 do roku 1993 předsedala subkomisi pro výtvarné umění a památky města Litomyšle - členy byli Olbram Zoubek, ak. sochař, Václav Boštík, ak. malíř, J. Věneček, ak. sochař, Mgr. Oldřich Pakosta, Prof. Olivová, Mgr. Bauzet, Ing. Černý a další

- dnes je členkou komise pro regeneraci památek města Litomyšle, vede komisi pro památné hroby a je předsedkyní Kroužku Jihočechů


Publikační činnost:

- různé články v Kulturním zpravodaji Litomyšle, v Lilii - zpravodaji města Litomyšle, Zpravodaji Čedoku Hradec Králové vztahující se především k historii a památkám Litomyšle, ve Vlastivědném sborníku okr. Svitavy uveřejněn článek nazv. "K historii vzniku Štursova pomníku Bedřicha Smetany v Litomyšli." Zpracování Koncepce obnovy a údržby historického jádra Litomyšle na léta 1982-1990", spolu s PhDr. Milanem Skřivánkem.


Přednášky:

Městská knihovna - Významná díla Drážďanské Galerie, Paříž, Návštěvy panovníků v našem městě, Litomyšlská plastika
Kroužek Jihočechů - Jihočeská lidová architektura - Jihočeský lidový barok, Sochař František Bílek, Dějinný vývoj architektury JČ, Josef Váchal, Jihočeská románská architektura, Jižní Čechy v grafické tvorbě, Historie správního uspořádání Litomyšle do roku 1850, Cyklus přednášek s názvem Litomyšlské domy vyprávějí o své historii a osudech, 80. výročí odhalení Štursova pomníku Bedřicha Smetany
Univerzita třetího věku - Barokní dílna Pacáků© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty