Litomysl Cena města

Cena města Litomyšle

Ceny Města Litomyšle se od roku 1996 každoročně předávaly občanům, kteří se vždy v uplynulém roce významným způsobem podíleli na rozvoji a propagaci města a záslužným činem se nesmazatelně zapsali do jeho historie. Hlavním důvodem udílení cen bylo podpořit kulturní, společenský a sportovní život města, ocenit významná tvůrčí díla a jejich autory, významné výkony na poli sportovním, zásluhy o zkvalitnění občanské společnosti a podíl občanů na rozvoji města.

V rámci jubilejního desátého slavnostního večera byli v sestřihu představeni laureáti všech dosavadních ročníků. Členové Zastupitelstva města Litomyšl zároveň rozhodli, že desátý ročník bude zároveň ročníkem posledním.

Po letech se však ukázala absence možnosti ocenit zásluhy občanů a osob, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj Litomyšle. Radou města byla proto přijata směrnice, na základě které budou do budoucna udíleny Ceny purkmistra Laška a Plakety Rady města Litomyšl.


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty