Litomysl Dotazník k Týdnu mobility

Dotazník k Týdnu mobility

Pro úspěšné odeslání dotazníku musíte vyplnit tučně zvýrazněné otázky označené hvězdičkou. Děkujeme


2. Uvažujete o koupi některého z ekologických dopravních prostředků - elektromobil, (elektro)kolo, ...? *


O jakém ekologickém dopravním prostředku uvažujete?3. Jste pro zřízení veřejné dobíjecí stanice pro elektromobily? Pokud ano, uveďte návrh, kde *4. Byla by pro Vás existence veřejné dobíjecí stanice ve městě pádným důvodem pro koupi elektromobilu? *5. Jak hodnotíte současný stav organizace dopravy ve městě z hlediska podpory chůze a cyklistiky? *7. Síť cyklostezek, cyklopruhů a smíšených pruhů (chodci + kola) ve městě a jeho okolí považujete za: *


9. Měly by ve městě ve větší míře vznikat lokality s vyloučením provozu motorových vozidel? *11. Jste pro zavádění cyklopruhů na městských komunikacích? *


14. Žijete v Litomyšli či integrované obci? *


Město Litomyšl neukládá žádné osobní údaje spojené s vyplněním tohoto dotazníku, výsledná data budou použita jako podklad pro tvorbu strategického plánu města. Děkujeme za Váš čas a ochotu.

Dotazník k Týdnu mobility


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty