Litomysl Město pro lidi

Místní poplatek z pobytu

Připomínáme, že podle obecně závazné vyhlášky města Litomyšl č. 13/2019, o místním poplatku z pobytu, mají s účinností od 1. 1. 2020 povinnost nahlásit Městskému úřadu Litomyšl vznik své poplatkové povinnosti, a to v případě, že poskytují úplatný pobyt v délce nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Poplatek činí 10 Kč za den a ubytovatel je povinen jej vybrat od ubytovaného a odvést městu. Městský úřad můžete kontaktovat zasláním vyplněného formuláře Ohlášení o zahájení činnosti, který je ke stažení na webu města, nebo osobně v kanceláři č. 10 na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl. 

Ing. Jitka Valentová
vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 04. 03. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty