Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Město má na výstavbu domova pro seniory 69 milionů

Za první rok funkčního období současného zastupitelstva se podařilo ušetřit na výstavbu domova pro seniory 28 milionů korun a nastavit pravidla, aby tato částka i nadále rostla. Hned na únorovém jednání budou mít zastupitelé na programu bod, jehož případným schválením dojde k výraznému nárůstu peněz.

V rámci první rozpočtové změny roku 2020 se má částka zvýšit na celkem 69 milionů korun. K této cifře má dojít po započtení skutečných daňových příjmů města, vratek z nerealizovaných projektů a úspor. „Navíc na domov pro seniory plánujeme odkládat příjmy z úsekového měření, takže by ta částka, pokud nenastane mimořádná situace, měla být na konci roku ještě vyšší. Jsem moc rád, že v zastupitelstvu jsme ohledně úspor zajedno nehledě na to, z jaké je kdo politické strany,“ uvedl k návrhu rozpočtové změny starosta Daniel Brýdl.

Největší část stávajících úspor, celkem 49 milionů, tvoří peníze z 100milionového úvěru, který město před několika lety získalo za výhodného úroku 1,25 procent p. a. Tyto peníze se v současné době používají na financování investičních projektů a tomu odpovídající částka z městského rozpočtu je naopak převedena na speciální účet, kde se peníze úročí. „Zní to složitě, ale vlastně peníze z velmi výhodného úvěru, který nám dnes již nikdo za takových podmínek nedá, používáme na projekty, které bychom stejně museli platit. Tím ušetříme peníze a ukládáme je na speciální bankovní účet, aby částka rostla. Po dlouhých jednáních s bankami se nám podařilo zajistit dobré podmínky, abychom peníze pouze neodkládali, ale aby na sebe samy vydělávaly. Zmíněný úvěr samozřejmě splácíme a v rozpočtu se s tím počítá,“ dodal místostarosta Radomil Kašpar.

Náklady na výstavbu domova pro seniory se odhadují na více než 230 milionů a město stále shání další zdroje financování - dotace i nabídky od soukromých subjektů. „Všichni zastupitelé jsme se zavázali, že pro výstavbu nového domova pro seniory uděláme maximum. Proto jsem opakovaně navrhoval ještě další úsporná opatření, aby částka rostla. Městu se sice podařilo naspořit skoro 70 milionů, ale většina pochází ze zmíněného úvěru. Měli bychom najít další prostředky ve vlastním rozpočtu města, abychom každý rok odložili vyšší finanční částku než dosud. Navrhoval jsem mimo jiné vyčlenit část nedočerpaných financí z každého vždy uplynulého roku - v rozsahu 10 až 50 procent dle shody zastupitelů- právě na domov pro seniory. Za úvahu stojí také oslovení obcí obvodu Litomyšle o pomoc. Jejich potřební občané zajisté budou zařízení také využívat, podaří-li se stavbu zrealizovat. Jinak nám hrozí, že při započtení nárůstu ceny práce a inflace budeme na výstavbu šetřit desítky let,“ okomentoval návrh změny rozpočtu předseda finančního výboru Vítězslav Hanzl.


datum zveřejnění: 05. 02. 2020
datum aktualizace: 16. 03. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty