Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Od února platí nový tržní řád

Zbožím přeplněné podsíně Smetanova náměstí mají být brzy minulostí. Od února platí nová vyhláška, která obchodníkům určuje, kolik může jejich zboží zabrat veřejného prostoru. Upravený tržní řád má soukromníkům umožnit prezentaci, ale také nastavit jasná pravidla.

Největší změny se týkají vystavovaného zboží, kde obchodníci mají limit na to, jak mohou zasahovat do veřejného prostoru „V průběhu ledna jsme v rámci pochůzek s provozovateli či majiteli obchodů na Smetanově náměstí hovořili a upozorňovali je na nadcházející změny. Řada z nich zareagovala a splnili požadavky vyplývající z tržního řádu s několikatýdenním předstihem,“ uvedl velitel Městské policie Litomyšl Libor Marek a dodal, že od února začnou strážníci s pravidelnými kontrolami.

Zpočátku budou případné nedostatky s obchodníky řešit domluvou. Vedení města vedly k přijatým opatřením stížnosti občanů, kteří poukazovali na to, že se chodcům kvůli příliš velkému množství vystavovaného zboží v některých částech podloubí špatně pohybuje. Stejně si na tento fakt stěžovali turisté.

Novinky se dotknou i oblíbených předzahrádek. Podle nové vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství mohou majitelé předzahrádek výrazně ušetřit. Pokud se rozhodnou předzahrádku u svého provozu vybudovat bez plotu, podlahy a pevného zastřešení, mohou ušetřit polovinu za poplatek městu.

Nové stoly na tržnici i veřejné setkání

Kvalita služeb na náměstí se však nedá řešit jen vyhláškami a nařízeními, město proto nechalo na základě předchozího slibu umístit čtyři masivní stoly před sídlem městské policie, které si mohou pronajmout prodejci oblíbeného sezónního zboží.

Starosta Daniel Brýdl také poslal všem majitelům a provozovatelům obchodů na Smetanově náměstí dopis, v němž je seznámil s plány města a vyzval je k poskytnutí zpětné vazby, aby tato lokalita zůstala živým centrem města.

Na 10. února od 16.00 hodin je ve velké zasedací místnosti městského úřadu naplánované setkání, na kterém mohou zájemci s představiteli města probrat novinky v tržním řádu.

Zboží vystavené v podloubí musí splňovat následující podmínky:

  1. zboží (včetně stojanů) musí být umístěno tak, aby nebylo vyšší než 1,7 metru a do podloubí nesmí zasahovat více než 0,6 metru od zdi (výlohy), nebo
  2. zboží (včetně stojanů) musí být umístěno u vnitřní strany pilíře (sloupu) podloubí tak, aby nebylo vyšší než 1,7 metru, nesmí přesahovat do průchodu mezi jednotlivými pilíři a do podloubí nesmí zasahovat více než 0,4 metru od pilíře.

Obě dvě možnosti nelze kombinovat, obchodník si musí vybrat jednu z nich. Zároveň musí být zachován ničím neomezený průchod podsíní v šíři alespoň dva metry.

Zdroj: nařízení města Litomyšl č. 15/2019


datum zveřejnění: 05. 02. 2020
datum aktualizace: 16. 03. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Od února platí nový tržní řád


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty