Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Rušení operací v Litomyšlské nemocnici se odkládá

Od 1. ledna 2020 mělo podle plánů managementu Nemocnice Pardubického kraje (NPK) dojít k omezení nočních operací kvůli personálním problémům v Litomyšlské nemocnici. Toto rozhodnutí vzali představitelé nemocnice zpět kvůli reakci lékařů, pacientů a litomyšlských zastupitelů.

Ti poukazovali na to, že rozhodnutí o zrušení akutních operací může být v rozporu se zákony a ohrozit životy pacientů. Avizovaný krok se tak odkládá. 

Ukázalo se, že pro bezproblémovou změnu je třeba v první řadě rozptýlit veškeré, mnohdy liché obavy, které se mezi zaměstnanci objevují. Rozhodli jsme se proto ještě jednou celou záležitost s kolegy projít a na jejich konkrétní otázky nechat kromě vedení odpovídat i odborníky z personální či právní oblasti, tedy z těch oblastí, které je v souvislosti s děním okolo jejich profese zajímají nejvíce,“ vysvětluje důvod odložení rozhodnutí Vladimír Ninger, ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje.

Na záměru sloučit týmy pro akutní operativu v průběhu ústavní pohotovostní služby se ale podle něj nemění nic. „I nadále trváme na tom, že oba týmy jsou kapacitně na hranici svých možností. V tuto chvíli tak k odkladu dochází jen na nejnutnější dobu,“ doplňuje Vladimír Ninger.

Plány NPK s Litomyšlskou nemocnicí, o nichž jsme informovali v prosincovém vydání Lilie, se staly hlavním bodem prosincového jednání zastupitelstva. Znepokojení zaměstnanci Litomyšlské nemocnice informovali veřejnost o svých připomínkách k navrhovanému řešení i rizicích, která podle nich tento krok přinese. „Původně se touto změnou měly vyřešit personální problémy, ale tento důvod padá, protože se nezmění vůbec nic. Budeme sloužit v naprosto stejném složení jako doteď, ale nebudeme se moci o pacienty postarat,“ uvedl na jednání chirurg Michal Vlach.

Zastupitelé se postavili za lékaře a pacienty
Na základě diskuze s přítomnými zaměstnanci Litomyšlské nemocnice, kteří poukazovali na to, že chystaným krokem může dojít k ohrožení životů a zdraví pacientů, zastupitelé jednohlasně přijali usnesení, v němž požadují zachování stávajícího provozu chirurgického oddělení Litomyšlské nemocnice do doby, než bude jasně připraven přechod na plánovanou operativu.


datum zveřejnění: 08. 01. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: Olga Kononenko, Unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty