Litomysl Město pro lidi

Změny ve fungování finančních úřadů

Finanční správa již dříve informovala veřejnost o tom, že v roce 2020 převede do optimalizovaného režimu 33 územních pracovišť. Tyto změny se v Pardubickém kraji dotknou Litomyšle, Hlinska, Holic a Moravské Třebové. Jedná se o vnitřní organizační změnu, která nebude mít vliv na rozsah služeb

Žádné územní pracoviště nebude optimalizací zrušeno ani přemístěno do jiného města, současná dostupnost poskytovaných služeb tak bude zachována a občané nebudou odkázáni na služby jiného územního pracoviště.

Tato změna nastane od ledna 2020 a je důležité, aby byli daňoví poplatníci informováni o tom, že se změní uložení jejich daňových spisů. K tomu Generální finanční ředitelství vydalo pokyn č. GFŘ-D-41 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, který je přístupný na internetových stránkách Finanční správy. Spisy z 33 územních pracovišť budou přesunuty na jiná pracoviště v rámci stejného finančního úřadu a v uvedeném pokynu daňoví poplatníci zjistí, o která územní pracoviště se konkrétně jedná. Optimalizovaná územní pracoviště budou občanům přístupná standardně v úřední dny, v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin, tedy minimálně dva dny v týdnu.
„V době zvýšeného náporu, například při výběru daňových přiznání, bude provozní doba úřadů rozšířena a pracoviště budou personálně posílena," řekla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová a avizovala tak připravenost Finanční správy pružně reagovat na zvýšený zájem občanů.

S převodem 33 územních pracovišť do optimalizovaného režimu Finanční správa dokončí standardizaci služeb poskytovaných občanům. Tato standardizace se totiž týká i 23 územních pracovišť, která byla do optimalizovaného režimu převedena již v roce 2016.

Zuzana Mašátová
Generální finanční ředitelství

datum zveřejnění: 08. 01. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Změny ve fungování finančních úřadů


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty