Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

I drobné dary přinášejí zásadní změny!

Víte, že pár korunami můžete pomoci dětem z celého Litomyšlska k tomu, aby u nich mohli lékaři snadněji a bezbolestně provádět testy na vleklé zažívací problémy? Stejně můžete snadno a rychle pomoci ošetřovatelkám pracujícím v domácí hospicové péči.

Stačí pár kliknutí myší a prostřednictvím Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska můžete věnovat jakoukoliv částku na nákup potřebného vybavení, aby mohly zaměstnankyně Farní charity Litomyšl umírajícím zajistit lepší podmínky. Žádný dar není dost malý na to, aby nemohl pomoci!

Pokud máte zájem podpořit nejenom výše zmíněné projekty, navštivte stránku nadace.litomysl.cz, kde se dozvíte více. Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska za téměř pět let existence pomohl při nákupu vybavení pro Farní charitu Litomyšl a Litomyšlskou nemocnici za téměř dva miliony korun. Na konci roku 2019  nadační fond vstupuje do nové éry, kdy má aktivněji pomáhat při zvyšování zdravotnické péče v celém Litomyšlsku. Velkou novinkou je, že si sami můžete přímo vybrat projekt, který se vám líbí, a podpořit jej. Zároveň se nemusíte bát, že váš příspěvek propadne. Po skončení veřejné sbírky totiž všechny projekty podpoří ze svého rozpočtu nadační fond a dofinancuje nevybranou částku.

Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska spolupracuje s darujme.cz, prověřeným portálem, přes který lze zadat opakované dárcovství nebo darovat jednorázově na daný projekt.

Za fondem stojí město Litomyšl a vybrané peníze se použijí pouze na realizaci uvedených projektů. Máte tak jistotu, že vaše peníze skončí pouze tam, kde vy určíte. Na konci roku 2019 vybrala správní rada celkem čtyři projekty, které můžete podpořit i vy.

Můžete tak přispět na pořízení optotypu, což je zařízení sloužící k vyhodnocení zrakové ostrosti na očním oddělení Litomyšlské nemocnice. Nebo podpořit Farní charitu Litomyšl, která od fondu žádá příspěvek na pořízení kyslíkového koncentrátoru a polohovacího lůžka pro potřeby domácí hospicové péče. Čtvrtým projektem je pořízení PEP testu pro děti, který mohou využívat zdejší alergologové a dětští lékaři pro snadnější a bezbolestné testování dětí se zažívacími problémy.

Všechny tyto projekty nominovali přímo lékaři a představitelé farní charity. Jedná se o věci, které v praxi mohou přinést velké zlepšení pro pacienty z Litomyšlska. Proto jsme se rozhodli, že je podpoříme z rozpočtu nadačního fondu a zároveň oslovíme veřejnost. Je to jedna z cest, jak jako občané a představitelé města můžeme přímo a efektivně pomoci našemu zdravotnictví na Litomyšlsku. Vybrali jsme lokální projekty a peníze půjdou pouze na ně. Vzhledem k tomu, co se ve zdravotnictví děje na celostátní i krajské úrovni, jsme se také rozhodli, že za nadační fond vytvoříme ve spolupráci s Litomyšlskou nemocnicí náborové video, kterým se budeme snažit oslovit nové lékaře a zdravotní sestry, aby k nám přišli pracovat,“ popisuje cíle nadačního fondu starosta Daniel Brýdl a dodává: „Za město již několik let novým lékařům a dalšímu zdravotnickému personálu nabízíme městské byty k pronájmu. Nadační fond je dalším nástrojem, jak zdejšímu zdravotnictví – státnímu i soukromému – pomoci. V minulosti se tato forma pomoci osvědčila a budeme v ní do budoucna ještě aktivněji pokračovat. Je to snaha, která má smysl.

V současné době má Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska na účtu přes 400 tisíc korun z minulých let, které použije na podporu výše zmíněných projektů. Pokud se vám některý nebo klidně všechny projekty líbí, můžete je snadno a rychle podpořit na webu nadačního fondu. Tam se můžete i přesvědčit i o tom, že pomáhat má smysl.

Věděli jste například, že sestřičky ze zdejší farní charity ročně vykonají přes 15 tisíc návštěv u klientů, při kterých jim pomáhají přímo u nich doma? Proto nadační fond poskytl 290 tisíc korun na nákup auta, kterým personál jezdí k potřebným. Podobně peníze z fondu pomohly při pořízení přístroje pro rázovou vlnu na místní rehabilitaci za 390 tisíc či na vybavení operačních sálů za 600 tisíc. Město Litomyšl celkem do rozpočtu nadačního fondu přispělo částkou dva miliony korun, okolní obce a místní firmy pak za dobu trvání přispěly půl milionem.

Součástí nových webových stránek je i sekce pro poskytovatele zdravotnické a hospicové péče, kde mohou sami nominovat projekty, na které by rádi obdrželi finanční příspěvek.

https://nadace.litomysl.cz/


datum zveřejnění: 20. 12. 2019
datum aktualizace: 08. 01. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě I drobné dary přinášejí zásadní změny!


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty