Litomysl Město pro lidi

Změny v systému parkování od 1. ledna 2020

V roce 2020 dojde ke změnám v systému placeného parkování v centru města. Od 1. ledna budou moci lidé za parkování platit přes mobilní aplikaci, v uvedenou dobu také začne platit zvýhodněná známka na krátkodobý parking pro občany Litomyšle a integrovaných obcí.

Novinkou budou i dvě plastové parkovací karty s QR kódem, které v některých případech nahradí nalepovací známky. Parkování v centru města je oblíbené mezi občany i návštěvníky z okolních měst a vesnic. Dokonce tak, že se ročně vydalo přes 4000 parkovacích známek, z nichž velkou část kupují návštěvníci odjinud. Náměstí je tak plné aut a řada Litomyšlanů nemůže v centru zaparkovat při cestách za nákupy, domů či do práce.

Vedení města proto od nového roku plánuje zdražení parkovací známky za krátkodobý parking na 700 Kč. Toto zvýšení cen se ale nedotkne lidí, kteří mají trvalý pobyt v Litomyšli. Pro ty i nadále platí zvýhodněná parkovací známka za 300 Kč. „Zdražování už bylo dost, i když bylo nutné. Nárok na parkování v centru by měli mít především rezidenti a pak Litomyšlané z dalších částí města, proto jim nabídneme zvýhodněnou známku na dvouhodinový parking, zatímco přespolní si připlatí. Není to za roční parkování nijak dramatická cena a i nadále mohou zákazníci obchodů na náměstí využít parkovacího automatu, kde první hodina stojí 10 korun. Je to férová cena, která neohrozí naše obchodníky. Současně také rozšiřujeme parkovací plochy v blízké vzdálenosti od centra, například před III. ZŠ, a ve spolupráci s Pardubickým krajem také budujeme 77 nových míst v areálu nemocnice,“ vysvětluje novinky v parkování pro Litomyšlany starosta Daniel Brýdl.

Za parkování platí řidiči v pracovní dny od 8.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, a to na místech označených dopravními značkami v prostoru Smetanova, Šantova a Toulovcova náměstí, dále v ulicích B.Němcové, Rektora Stříteského, Růžová, Šmilovského, M. D. Rettigové, Špitálská, Ropkova, Josefa Váchala, Mariánská, Jiráskova a Vodní valy.

Nově zaplatíte i mobilem

Od ledna 2020 bude možné zaplatit parkované přes speciální mobilní aplikaci MPLA, která je určena pro zařízení mobilní telefony a tablety využívající Android i iOS. Zaplatit ale můžete i prostřednictvím svého počítače.

Od příštího roku také platí zákaz přetáčení parkovacích hodin a u dlouhodobého parkování budou místo známek zavedeny plastové parkovací karty s QR kódem. O dodržování pravidel se postará hlídka strážnic Městské policie Litomyšl. Ty budou mít na starost celé Smetanovo náměstí, včetně dodržování tržního řádu.  Jedna ze změn se dotkne i roční parkovací karty pro rezidenty, která bude stát 600 Kč pro první dvě vozidla, každé další pak vyjde na 1200 Kč. „Novinky pro rok 2020 jsou prvním krokem k případné úplné elektronizaci systému parkování v Litomyšli,“ dodává Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.

Ceník platný od 1. 1. 2020

Lístek zakoupený prostřednictvím parkovacího automatu nebo v systému elektronického placení:

Prvních 65 minut                                  10 Kč/hod.
každá další hodina                               30 Kč/hod.
den (24 hodin od času zaplacení)       120 Kč/den
měsíc                                                   800 Kč/30 dnů

Parkovací lístek vydaný parkovacím automatem prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v době na něm uvedené. Parkovací lístek měsíční lze zakoupit pouze prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací MPLA. Ostatní parkovací lístky je možno zakoupit prostřednictvím veřejně přístupných parkovacích automatů nebo prostřednictvím elektronického placení mobilní aplikací MPLA.

 

Parkovací lístky od ubytovatele:

hodinový          10 Kč
denní               50 Kč
týdenní            250 Kč

 

Parkovací karta: Abonentní roční „A“

5.000 Kč / kalendářní rok

Roční parkovací karta prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací karta je platná pouze, pokud je viditelně umístěna za předním sklem vozidla a je na ní uvedena RZ vozidla pro které je zakoupena. Kupující je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je karta kupována, v evidenci města. Parkovací kartu je možno zakoupit v Informačním centru Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl.

 

Parkovací karta: Rezidenční „R“

první dvě vozidla             600 Kč / kalendářní rok
každé další vozidlo         1.200,- Kč/ kalendářní rok

Je určena pouze pro vozidla v prokázaném užívání osob s trvalým bydlištěm nebo majitelů nemovitostí v oblastech dle přílohy č. 1 nařízení města Litomyšl č. 10/2019.

Parkovací karta je platná pouze, pokud je viditelně umístěna za předním sklem vozidla a je na ní uvedena RZ vozidla pro které je zakoupena. Kupující k prodeji předkládá technický průkaz vozidla nebo doklad prokazující užívání vozidla, občanský průkaz, případně též platnou nájemní smlouvu nebo výpis z listu vlastnictví. Kupující je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je známka kupována, v evidenci města. Parkovací kartu je možno zakoupit pouze na služebně Městské policie Litomyšl.

 

Parkovací známka: krátkodobý parking

700 Kč / kalendářní rok

Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací známka je platná pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno zaplacení ceny za parkování pouze jiným způsobem (zejména parkovacím lístkem).

Parkovací známka je platná pouze, pokud je nalepena na levé boční sklo vozidla, které je umístěno nejblíže zádi vozidla Kupující k prodeji nepředkládá žádné doklady. Parkovací známku je možno zakoupit v Informačním centru Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl.

 

Parkovací známka: krátkodobý parking – zvýhodněná pro občany města

300 Kč / kalendářní rok

Je určena pouze pro jedno vozidlo ve vlastnictví nebo prokázaném užívání osoby s trvalým pobytem na území města Litomyšle. Prokazuje zaplacení ceny za parkování v oblastech se zpoplatněným parkováním a to po dobu do 120 minut od doby začátku parkování v kalendářním roce, který je na ní vyznačen, a v měsíci lednu následujícího kalendářního roku. Parkovací známka je platná pouze v případě současného umístění jednoho parkovacího kotouče viditelně za předním sklem vozidla s označením času začátku parkování. Doba začátku parkování na parkovacím kotouči nesmí být až do doby odjezdu měněna. Po uběhnutí doby 120 minut může být na stejném parkovacím místě prokázáno zaplacení ceny za parkování pouze jiným způsobem (zejména parkovacím lístkem).

Parkovací známka je platná pouze, pokud je nalepena na levé boční sklo vozidla, které je umístěno nejblíže zádi vozidla. Kupující k prodeji předkládá občanský průkaz, osoba mladší 18 let také doklad o vlastnictví vozidla. Kupující je povinen zaregistrovat RZ vozidla, na které je známka kupována, v evidenci města. Parkovací známku je možno zakoupit v Informačním centru Litomyšl, na služebně Městské policie Litomyšl nebo na MěÚ Litomyšl.


datum zveřejnění: 06. 11. 2019
datum aktualizace: 08. 01. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Změny v systému parkování od 1. ledna 2020

obrázek k aktualitě Změny v systému parkování od 1. ledna 2020

obrázek k aktualitě Změny v systému parkování od 1. ledna 2020


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty