Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Nově vybudované ostrůvky mají usměrnit dopravu

Ještě měsíc zbývá do termínu, kdy mají skončit práce na opravě silnice II/358 v Litomyšli. V říjnu se podařilo dokončit pokládku nového asfaltového povrchu v ulici Mařákova, takže kritická část silnice od světelné křižovatky po vjezd na Smetanovo náměstí již je v současnosti zprůjezdněna.

V tomto úseku došlo k vybudování dvou vydlážděných ostrůvků, které vzbudily u veřejnosti dohady, zda bude v daném místě možná plynulá doprava. Tyto dopravní prvky mají usměrnit dopravu v křižovatce a jsou projektované odborníky na průjezd velkých vozidel. Níže zveřejňujeme krátkou rekapitulaci k těmto bezpečnostním prvkům.

Ostrůvek na přechodu pro chodce v ulici Mařákova

Technické podmínky pro přechody pro chodce stanovují, že délka přechodu může být pouze přes dva standardní jízdní pruhy (omezená přechodová délka). V původní šířce silnice II/358 by tím pádem musely být na přechodu použity semafory. Nabízely se tedy dvě možnosti:

  1. zúžení komunikace na dva jízdní pruhy vedle sebe bez ostrůvku
  2. umístění středového ochranného ostrůvku. Tato vybraná varianta více zachovává poloměry původního průjezdu rozměrných vozidel, proto byla vybrána.

Snížená část ostrůvku slouží jako naváděcí plocha pro řidiče, aby správně najeli do křižovatky a neblokovali provoz. Vyvýšená část chrání chodce před dopravou. Sníženou část je možné autem přejet, pokud by místo tohoto prvku byly použity klasické bílé pruhy na vozovce, za jejich přejetí by hrozila řidiči sankce.

Dlážděná plocha na vjezdu do Braunerova náměstí

Tato plocha má pouze usměrnit řidiče, kteří se chystají odbočovat. Zákon o silničním provozu v § 21 říká: „Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pravému okraji vozovky. (...) Před odbočováním vlevo se musí řidič zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla...“

Dláždění má tudíž jen označit řidičům, kde končí jeho jízdní pruh a vzájemně tyto pruhy bezpečně oddělit. V podstatě jde hlavně o to určit řidiči odbočujícímu na Českou Třebovou, kam se má zařadit tak, aby projela protijedoucí vozidla i vozidla jedoucí za ním odbočující doprava. Podle projektu by mělo být umožněn průjezd ve směru na světelnou křižovatku kolem dvou za sebou čekajících vozidel ve směru Česká Třebová. V podstatě tak nahrazuje pouze původní dopravní značení. Pokud je křižovatka volná, mohou vozidla hlavně větších rozměrů přejet dlážděnou plochu bez toho, aby páchala přestupek.

K podobným úpravám bude v duchu těchto zásad docházet v rámci současné rekonstrukce i na křižovatkách s ulicemi Prokešova, Peciny, Za Moštěním, J. Matičky a V. K. Jeřábka (u sochy sv. Prokopa) - zúžení plochy křižovatky a ulice Lidická - středový ostrůvek pro chodce.

Cílem všech opatření je hlavně zkracovat přechodové vzdálenosti pro chodce a usměrňovat najíždění vozidel do křižovatek. Bez uvedených opatření by uvedená rekonstrukce nebyla schválena ani zkolaudována.


datum zveřejnění: 6. 11. 2019
datum aktualizace: 28. 11. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Nově vybudované ostrůvky mají usměrnit dopravu

obrázek k aktualitě Nově vybudované ostrůvky mají usměrnit dopravu

obrázek k aktualitě Nově vybudované ostrůvky mají usměrnit dopravu

obrázek k aktualitě Nově vybudované ostrůvky mají usměrnit dopravu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty