Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Jak chápat pojem dopravní obsluha při uzavírkách

Oprava silnice II/358 spojující Litomyšl s Českou Třebovou trvá už dva týdny. Za tu dobu obdrželi úředníci od řidičů i chodců mnoho podnětů, za které děkují. Občané se velice často ptají, zda mohou vjet do lokality, kde platí zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu.

Například se jedná o odbočku ze světelné křižovatky směrem ke Smetanovu náměstí. Jak to tedy je?

Kdo v rámci současného přechodného dopravního značení při rekonstrukci silnice II/358 může vjet do lokality průjezdné pro dopravní obsluhu?

  • zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby v oblasti za značkou
  • osoby, které v oblasti za značkou mají bydliště, sídlo nebo garáž

Úředníci jsou přesvědčeni, že do pojmu dopravní obsluha náleží i návštěvy do uvedených nemovitostí, i když to jednoznačně z definice v zákoně nevyplývá. Jinak řečeno - do lokality za značkou zákaz vjezdu může každý, kdo má důvod tam vjet - na návštěvu, domů, do práce či například složit náklad. To ale neplatí pro případ případ, kdy uvedenou oblastí hodlá řidič pouze projet. 

Pod pojmem „oblast za značkou" v současném přechodném značení chápou úředníci MěÚ Litomyšl celou oblast vymezenou mezi ulicemi Vodní valy, Zahájská a Strakovská.

Naopak uvedeným značením hodlají pokud možno zamezit tomu, aby například ulicí „Gregorka" projížděla ve směru od ulice Zahájská vozidla, která jedou ve směru na Českou Třebovou nebo Svitavy.

Takto úředníci informovali i Policii ČR a Městskou polici Litomyšl. Zároveň požádali policisty, aby kontrolu dodržování současného přechodného dopravního značení ponechali spíše na strážnících městské policie, kteří by měli v této nestandardní situaci lépe posoudit oprávnění průjezdu.

Rekonstrukce komunikace II/358 je jednou největších investičních akcí, Pardubický kraj na modernizaci silnice dá zhruba 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd z města začaly 28. srpna a budou trvat do 30. listopadu. Rekonstrukce nebude z technických důvodů probíhat po etapách. Některé úseky silnice spojující Litomyšl a Českou Třebovou tak budou zcela neprůjezdné. Délka rekonstruovaného úseku v Litomyšli je 1,2 kilometru a dodavatelem stavby je společnost M Silnice Pardubice. V letošním roce se bude pracovat na komunikaci v Litomyšli a České Třebové, příští rok mají dělníci pokračovat na silnici mezi těmito městy.


datum zveřejnění: 11. 9. 2019
datum aktualizace: 12. 9. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Jak chápat pojem dopravní obsluha při uzavírkách


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty