Litomysl Město pro lidi

Oprava silnice na Českou Třebovou se komplikuje

Rekonstrukce komunikace II/358 je jednou největších investičních akcí, kraj na modernizaci silnice dá zhruba 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd z města začaly 28. srpna a měly trvat do 30. listopadu. V Zámecké ulici došlo ke zpoždění, hotovo má být 20. prosince.

Podle aktuálních informací dodavatelská firma letos nestihne dokončit některé finální práce na povrchu silnice II/358 (položení gumoasfaltové obrusné vrstvy). Týkat se to má ulice V. K. Jeřábka a napojení místních komunikací na tuto silnici, v pátek 6. 12. je kontrolní den, po jeho skončení veřejnost budeme informovat. Stejně tak nebylo silničnímu správnímu úřadu hlášeno usazování kanálových vpustí na již zprůjezdněných částech silnice. Vzniklou situaci budou zástupci města a silničního správního úřadu řešit na kontrolním dnu a urgovat co nejrychlejší dokončení prací. Zároveň budou požadovat informace, proč nedošlo k dokončení prací v několikrát avizovaném termínu.

Ke zpoždění došlo i v Zámecké ulici v části kolem Klášterních zahrad. Tato část by měla být podle současných odhadů opravena do 20. prosince

Aktualizace 6. 12.
Dnes byl kontrolní den k opravě silnice II/358, ze schůzky vyplývá:

- Horní část silnice k vjezdu na ČT se podle stavby nestihne dodělat. Dělníci budou pracovat, pokud to dovolí počasí, do 20. prosince, zbytek dodělají na jaře. Za zpožděním stojí především komplikace při přeložce kabelu vysokého napětí.

- Pro ulici V. K. Jeřábka to znamená, že stavba dokončí co nejdelší úsek a povrch připraví na to, aby se na něm mohla provádět zimní údržba. V tomto úseku bude přes zimu snížena rychlost a platit průjezd stavbou. Značení objízdné trasy Lit - ČT bude přes zimu zachováno, avšak pro osobní vozidla nebude průjezd na ČT a zpět jiným způsobem omezován. Zvažuje se omezení nákladní dopravy ve směru příjezdu do Litomyšle

- Zámeckou ulici se pokusí dodavatelská firma dokončit, ale v současné době to vypadá, že cca 100 metrů povrchu od vily Klára po křižovatku s Prkennou bude v jednom jízdním pruhu zabetonováno. Silnice v této části by měla být obousměrně průjezdná.

- Zástupci města vznesli připomínky k průběhu stavby a na jejich žádost investor vydá prohlášení, ve kterém veřejnosti popíše průběh oprav a zdůvodní nesplnění původně avizovaného termínu dokončení prací.

Aktualizace 16. 12.
Na dnešním jednání k opravě silnice II/358 byly potvrzeny následující věci:

- Dělníci budou v Litomyšli pracovat ještě tento týden a dokončovat povrchy silnice a chodníků. Pokud něco nestihnou dodělat, zasypou nerovnosti drtí, aby byly chodníky přes zimu použitelné. Průjezd ulicí Zámecká kolem Klášterních zahrad bude zprovozněn.

- Pokud bude v lednu příznivé klima, budou pokračovat. Jinak stále platí, že na jaře mají práce dokončit.

- Objízdná trasa pro transit na Českou Třebovou bude přes zimu i nadále platit. Ze strany příjezdu od křižovatky silnic v obci Němčice bude nadále zachován zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu až po část Vlkov.  Nákladní doprava směřující až do území Litomyšle musí v tomto směru nuceně užít objízdnou trasu.  Od světelné křižovatky bude platit standardní omezení pro tranzit nad 12 t. Autobusy budou jezdit po standardních trasách včetně zastávky Zámecká. Osobní vozidla, která se nebudou řídit značením objízdných tras, projedou stavbou.

- V ulici Jiráskova bude obnoven jednosměrný provoz.

- Autobusové linky (včetně MHD) se od soboty 21.12.2019 vrací do trasy před uzavírkou, tzn. kolem zámku a budou se provozovat dle platných jízdních řádů.


datum zveřejnění: 21. 08. 2019
datum aktualizace: 17. 12. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Oprava silnice na Českou Třebovou se komplikuje

Informační plakát A3

Informační mapa A4

Omezení v autobusové dopravě


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty