Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Pardubický kraj opravuje silnici na Českou Třebovou

Rekonstrukce komunikace II/358 je jednou největších investičních akcí, kraj na modernizaci silnice dá zhruba 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd z města začaly 28. srpna a budou trvat do 30. listopadu. Rekonstrukce nebude z technických důvodů probíhat po etapách.

Některé úseky silnice spojující Litomyšl a Českou Třebovou tak budou zcela neprůjezdné. „Pro občany rekonstrukce znamená dočasné dopravní komplikace, za které se omlouváme, a víme o nich. Nicméně tato silnice opravdu nutně potřebuje opravit. Peníze jsou k dispozici pouze pro letošní rok, proto prosíme Litomyšlany o trpělivost. Jedná se o velkou investici za 180 milionů korun, kterou je třeba koordinovat s Českou Třebovou a obcemi, kterými vede silnice II/358. Kromě opravy vozovky dojde například k předláždění plochy od zámku k první základní škole, vybudování nového přechodu pro chodce, opravám stávajících přechodů, chodníků a pořízení nových sloupů veřejného osvětlení. Tím se zvýší bezpečnost pro občany a děti, které lokalitou chodí do školy,“ říká ke krajské akci Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Během prací bude v Litomyšli platit celá řada dočasných uzavírek. Šoféři nákladních aut nad 12 tun budou muset od konce srpna do listopadu jezdit objízdnou trasou po silnici I/35 na křižovatku s komunikací I/43 u Opatovce a odtud do České Třebové.

Pro řidiče osobních aut je připravena objízdná trasa vedoucí přes kruhový objezd u Penny Marketu a odtud po ulici Zahájská směrem na Němčice. Tato objížďka bude také platit autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová jedoucí přes Němčice.

Autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová jedoucí přes Pazuchu a Suchou budou využívat průjezd ulicemi Lidická, Osevní, Peciny, Portmanka a Petra Bezruče. Provoz v ulici Portmanka bude změněn na jednosměrný a budou osazeny zákazy parkování.

Na Záhraď se Litomyšlané dočasně dostanou třemi trasami -  odbočením ze silnice I/35 směr Strakov, kolem krytého bazénu a hřbitova průjezdem stavbou do ulice Lidická. Nebo silnicí v „Gregorce“, kde bude dočasně zaveden obousměrný provoz s přejezdem do prostoru Jiráskova náměstí a od světelné křižovatky průjezdem stavbou k ulici Lidická.

Příjezd a výjezd do centra města bude možný pouze ulicí Havlíčkova. V Jiráskově ulici bude od křižovatky s Mariánskou zaveden obousměrný provoz k  zámku, obřadní síni a muzeu. Výjezd povede ulicí Mariánská, kde bude dočasně fungovat jednosměrný provoz ve směru k ulici J. Váchala. Příjezd k supermarketu Albert a na Vodní valy bude umožněn průjezdem stavbou od světelné křižovatky. V ulici Rektora Stříteského bude dočasně zavedený obousměrný provoz. Řidičům doporučujeme používat také komunikace v okolí staré plovárny.

Komplikace se dají také očekávat v Havlíčkově ulici a obyvatelé městské části Záhraď budou mít ztížený průjezd ke svým domovům. Modernizace silnice II/358 omezí městskou autobusovou dopravu. Dopravní úřad odsouhlasil následující změny: z rušení  spojů 9, 13 a 3 a 19 pouze v okruhu A. Zrušení zastávek Zámek, Botana, Smetanovo nám.- u věže, U plovárny. Spoje č. 7, 15, 8, 12 budou zastavovat nově na zastávce Lidická-domov důchodců. Dopravní úřad bude schvalovat objížďkový jízdní řád. Jeho vylepení zabezpečí dopravce. Na dočasně zrušených autobusových zastávkách budou pro občany zveřejněny informace. Více k provozu MHD najdete na této stránce.

V první řadě se občanům omlouváme za komplikace, které na nás všechny čekají. Původně se mělo s pracemi začít již v červenci, ale došlo ke zpoždění. Povolení stavby ze strany města předcházela dlouhá diskuze mezi odborníky a zástupci investora. Jsme si vědomi toho, že vzhledem k rozsahu dopravních omezení jsou navržená opatření na hraně povolitelnosti, ale oprava této komunikace je ve veřejném zájmu. Kdyby k ní nedošlo letos, není jisté, kdy by se podařilo Pardubickému kraji z rozpočtu vyčlenit takovou sumu, a stejně by k rekonstrukci jednou muselo dojít. Čekají nás náročné týdny, pokud budou mít občané připomínky a návrhy na úpravu objízdných tras, prosíme, kontaktujte pracovníky odboru místního a silničního hospodářství, kteří budou spolupracovat s pracovníky stavební firmy,“ uvedl k rekonstrukci silnice Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ

Aktuální informace k uzavírkám s aktualizovanými mapami jsou zveřejněny na webu litomysl.cz. Délka rekonstruovaného úseku v Litomyšli je 1,2 kilometru a dodavatelem stavby je společnost M Silnice Pardubice. V letošním roce se bude pracovat na komunikaci v Litomyšli a České Třebové, příští rok mají dělníci pokračovat na silnici mezi těmito městy.

Informace pro rodiče žáků I. ZŠ ze Zaháje:
Po dobu rekonstrukce by měla být trvale otevřena brána do zámecké zahrady, tudy se děti bezpečně dostanou až k úseku s omezeným provozem pro auta, kterým mohou projít ke škole. V lokalitě se počítá s posílením hlídek městské policie.

* AKTUALIZACE 3. 9.
Po dohodě se stavební firmou je dočasně otevřený výjezd od supermarketu Albert na světelnou křižovatku. O dalších případných změnách budeme informovat, na konec týdne je naplánován kontrolní den.

* AKTUALIZACE 24. 9.
Od úterý 24. 9. 2019 bude uzavřen provoz křižovatkou u Vágnerů. Do ulice Tyršova bude zřízen provizorní příjezd z frézované drtě obousměrně v místě současného chodníku pro pěší. Výjezd z ulice Vodní valy na světelnou křižovatku bude zachován
obousměrně.

* AKTUALIZACE 11. 10.
Kvůli rekonstrukci silnice II/358 dojde k týdenní uzavírce úseku od světelné křižovatky ke vjezdu do ulice Prokešova (odbočka ke hřbitovu). Stavební firma nutně potřebuje po dobu jednoho týdne pracovat v této části a položit tam novou vrstvu asfaltu. Tyto práce se dle dodavatele bohužel nedají provádět za provozu. Z tohoto důvodu dojde v období od 21. do 28. října k uzavření silnice ve zmiňované délce a dalším nutným změnám v dopravním značení. V úterý 29. října by měl být úsek s novým povrchem plně průjezdný. Více informací najdete v samostatném článku.


datum zveřejnění: 21. 8. 2019
datum aktualizace: 11. 10. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Pardubický kraj opravuje silnici na Českou Třebovou

Informační plakát A3

Informační mapa A4

Omezení v autobusové dopravě


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty