Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Pardubický kraj opravuje silnici na Českou Třebovou

Rekonstrukce komunikace II/358 je jednou největších investičních akcí, kraj na modernizaci silnice dá zhruba 180 milionů korun. Práce na úseku od světelné křižovatky po výjezd z města začaly 28. srpna a budou trvat do 30. listopadu. V Zámecké ulici došlo ke zpoždění, hotovo má být 20. prosince.

Do konce listopadu by podle aktuálních informací měly být hotové všechny úseky rekonstruované komunikace s výjimkou Zámecké ulice v části kolem Klášterních zahrad. Tam došlo bohužel ke zpoždění kvůli přeložce vysokonapěťového kabelu. Tato část by měla být podle současných odhadů opravena do 20. prosince, vše ostatní se má stihnout do konce listopadu. Až do úplného dokončení prací bude zachována objízdná trasa ve směru Česká Třebová.

Pro občany rekonstrukce znamená dočasné dopravní komplikace, za které se omlouváme, a víme o nich. Nicméně tato silnice opravdu nutně potřebuje opravit. Peníze jsou k dispozici pouze pro letošní rok, proto prosíme Litomyšlany o trpělivost. Jedná se o velkou investici za 180 milionů korun, kterou je třeba koordinovat s Českou Třebovou a obcemi, kterými vede silnice II/358. Kromě opravy vozovky dojde například k předláždění plochy od zámku k první základní škole, vybudování nového přechodu pro chodce, opravám stávajících přechodů, chodníků a pořízení nových sloupů veřejného osvětlení. Tím se zvýší bezpečnost pro občany a děti, které lokalitou chodí do školy,“ říká ke krajské akci Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

Během prací bude v Litomyšli platit celá řada dočasných uzavírek. Šoféři nákladních aut nad 12 tun budou muset od konce srpna do listopadu jezdit objízdnou trasou po silnici I/35 na křižovatku s komunikací I/43 u Opatovce a odtud do České Třebové.

Pro řidiče osobních aut je připravena objízdná trasa vedoucí přes kruhový objezd u Penny Marketu a odtud po ulici Zahájská směrem na Němčice. Tato objížďka bude také platit autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová jedoucí přes Němčice.

Autobusy linky Litomyšl – Česká Třebová jedoucí přes Pazuchu a Suchou budou využívat průjezd ulicemi Lidická, Osevní, Peciny, Portmanka a Petra Bezruče. Provoz v ulici Portmanka bude změněn na jednosměrný a budou osazeny zákazy parkování.

Na Záhraď se Litomyšlané dočasně dostanou třemi trasami -  odbočením ze silnice I/35 směr Strakov, kolem krytého bazénu a hřbitova průjezdem stavbou do ulice Lidická. Nebo silnicí v „Gregorce“, kde bude dočasně zaveden obousměrný provoz s přejezdem do prostoru Jiráskova náměstí a od světelné křižovatky průjezdem stavbou k ulici Lidická.

Příjezd a výjezd do centra města bude možný pouze ulicí Havlíčkova. V Jiráskově ulici bude od křižovatky s Mariánskou zaveden obousměrný provoz k  zámku, obřadní síni a muzeu. Výjezd povede ulicí Mariánská, kde bude dočasně fungovat jednosměrný provoz ve směru k ulici J. Váchala. Příjezd k supermarketu Albert a na Vodní valy bude umožněn průjezdem stavbou od světelné křižovatky. V ulici Rektora Stříteského bude dočasně zavedený obousměrný provoz. Řidičům doporučujeme používat také komunikace v okolí staré plovárny.

Komplikace se dají také očekávat v Havlíčkově ulici a obyvatelé městské části Záhraď budou mít ztížený průjezd ke svým domovům. Modernizace silnice II/358 omezí městskou autobusovou dopravu. Dopravní úřad odsouhlasil následující změny: z rušení  spojů 9, 13 a 3 a 19 pouze v okruhu A. Zrušení zastávek Zámek, Botana, Smetanovo nám.- u věže, U plovárny. Spoje č. 7, 15, 8, 12 budou zastavovat nově na zastávce Lidická-domov důchodců. Dopravní úřad bude schvalovat objížďkový jízdní řád. Jeho vylepení zabezpečí dopravce. Na dočasně zrušených autobusových zastávkách budou pro občany zveřejněny informace. Více k provozu MHD najdete na této stránce.

V první řadě se občanům omlouváme za komplikace, které na nás všechny čekají. Původně se mělo s pracemi začít již v červenci, ale došlo ke zpoždění. Povolení stavby ze strany města předcházela dlouhá diskuze mezi odborníky a zástupci investora. Jsme si vědomi toho, že vzhledem k rozsahu dopravních omezení jsou navržená opatření na hraně povolitelnosti, ale oprava této komunikace je ve veřejném zájmu. Kdyby k ní nedošlo letos, není jisté, kdy by se podařilo Pardubickému kraji z rozpočtu vyčlenit takovou sumu, a stejně by k rekonstrukci jednou muselo dojít. Čekají nás náročné týdny, pokud budou mít občané připomínky a návrhy na úpravu objízdných tras, prosíme, kontaktujte pracovníky odboru místního a silničního hospodářství, kteří budou spolupracovat s pracovníky stavební firmy,“ uvedl k rekonstrukci silnice Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ

Aktuální informace k uzavírkám s aktualizovanými mapami jsou zveřejněny na webu litomysl.cz. Délka rekonstruovaného úseku v Litomyšli je 1,2 kilometru a dodavatelem stavby je společnost M Silnice Pardubice. V letošním roce se bude pracovat na komunikaci v Litomyšli a České Třebové, příští rok mají dělníci pokračovat na silnici mezi těmito městy.

Informace pro rodiče žáků I. ZŠ ze Zaháje:
Po dobu rekonstrukce by měla být trvale otevřena brána do zámecké zahrady, tudy se děti bezpečně dostanou až k úseku s omezeným provozem pro auta, kterým mohou projít ke škole. V lokalitě se počítá s posílením hlídek městské policie.

* AKTUALIZACE 3. 9.
Po dohodě se stavební firmou je dočasně otevřený výjezd od supermarketu Albert na světelnou křižovatku. O dalších případných změnách budeme informovat, na konec týdne je naplánován kontrolní den.

* AKTUALIZACE 24. 9.
Od úterý 24. 9. 2019 bude uzavřen provoz křižovatkou u Vágnerů. Do ulice Tyršova bude zřízen provizorní příjezd z frézované drtě obousměrně v místě současného chodníku pro pěší. Výjezd z ulice Vodní valy na světelnou křižovatku bude zachován
obousměrně.

* AKTUALIZACE 11. 10.
Kvůli rekonstrukci silnice II/358 dojde k týdenní uzavírce úseku od světelné křižovatky ke vjezdu do ulice Prokešova (odbočka ke hřbitovu). Stavební firma nutně potřebuje po dobu jednoho týdne pracovat v této části a položit tam novou vrstvu asfaltu. Tyto práce se dle dodavatele bohužel nedají provádět za provozu. Z tohoto důvodu dojde v období od 21. do 28. října k uzavření silnice ve zmiňované délce a dalším nutným změnám v dopravním značení. V úterý 29. října by měl být úsek s novým povrchem plně průjezdný. Více informací najdete v samostatném článku.

* AKTUALIZACE 18. 10.
Na základě požadavku stavby nebude 19. 10. 2019 možný přejezd silnice II/358 z ul. P. Bezruče do ul. M. Kuděje. Tato skutečnost bude zajištěna dopravním značením.

* AKTUALIZACE 18. 10.
Na začátku příštího týdne by měla skončit oprava silnice II/358 v úseku od světelné křižovatky po vjezd na Smetanovo náměstí. Díky tomu bude od 30. října 2019 normálně fungovat autobusová zastávka Botana (linky 680 901, 680 818, 680 819 a 700 813). Autobusy budou od tohoto data jezdit podle platných řádů, takže dojde ke zrušení náhradní zastávky na ulici T. G. Masaryka (u nadchodu).

* AKTUALIZACE 29. 10.
Od úterý 29. 10. 2019 dopoledne bude průjezdná část Mařákovy ulice od světelné křižovatky. Smetanovo náměstí tedy bude normálně průjezdné v obou směrech. Autobusy od středy 30. 10. 2019 začnou obsluhovat zastávku Botana dle platných jízdních řádů.

* AKTUALIZACE 31. 10.
V termínu od 4. 11. do 25. 11. 2019  bude stavební firma pokládat nový asfalt a dodělávat další nutné práce v úseku od vjezdu na Braunerovo náměstí po ulici Lidická. Od 26. 11. 2019 bude tento úsek zprovozněn. Po celou dobu bude dotčený úsek silnice zcela neprůjezdný. Příjezd k budovám nebude umožněn, zajištěn bude pouze přístup. Doprava bude vedena z ul. Prokešova na ul. Lidická po místní komunikaci kolem domů čp. 219 – 222 a řízena světelnou signalizací. Linkové autobusy (směr Pazucha a MHD) budou jezdit od autobusového nádraží po I/35 a kolem plaveckého bazénu, zimního stadionu a hřbitova obousměrně. Odbočka na Smetanovo náměstí bude průjezdná.

* AKTUALIZACE 19. 11.
Do konce listopadu by podle aktuálních informací měly být hotové všechny úseky rekonstruované komunikace s výjimkou Zámecké ulice v části kolem Klášterních zahrad. Tam došlo ke zpoždění kvůli přeložce vysokonapěťového kabelu. Tato část by měla být podle současných odhadů opravena do 20. prosince, vše ostatní se má stihnout do konce listopadu. Až do úplného dokončení prací bude zachována objízdná trasa ve směru Česká Třebová. Zástupci města opakovaně požádali Pardubický kraj jako investora i dodavatelskou firmu o co nejrychlejší dokončení oprav, aby se dopravní situace v Litomyšli brzy vrátila do normálního stavu.


datum zveřejnění: 21. 8. 2019
datum aktualizace: 19. 11. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Pardubický kraj opravuje silnici na Českou Třebovou

Informační plakát A3

Informační mapa A4

Omezení v autobusové dopravě


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty