Litomysl Město pro lidi

Práce na proměně Černé hory pokračují

Lesníci na začátku července nainstalovali tři cedule na Černé hoře, které návštěvníky informují o tom, co se v lokalitě děje. Po nutném kácení v oblasti vysadili 10 000 sazenic listnatých a jehličnatých stromů, které budou za pár let tvořit zdravé jádro tamního lesa.

Současně probíhají práce na projektu „Posílení rekreační funkce lesa na Černé hoře“. Ten má lokalitu ještě více otevřít veřejnosti a přilákat místní k trávení volného času. V areálu vznikne přírodní dětské hřiště, odpočívadla, lavičky, griloviště a dojde i ke zpevnění běžeckých cest. Vše má být hotové na podzim letošního roku.

Práce na obnově Černé hory, která si však i nadále udrží charakter lesa, začaly na začátku dubna. Město za ně zaplatí přes tři miliony korun, Litomyšl však může získat dvoumilionovou dotaci z Programu rozvoje venkova. Součástí úprav bude i vybudování nového infosystému a umístění odpadkových košů.

„Naší ideou je, aby vedle sebe mohli svůj volný čas trávit běžci, rodiny s dětmi i skupiny přátel a navzájem si nepřekáželi,“ vysvětluje místostarosta Radomil Kašpar. Nedaleko lesa na Černé hoře již funguje venkovní posilovna, pro menší děti a jejich rodiče má být novým lákadlem přírodní hřiště. To bude vyrobené hlavně z nepravidelně opracovaného akátového dřeva. Pro děti se počítá s řadou herních prvků, například prolézačkami a lanovými prvky, aby mohly rozvíjet své pohybové schopnosti.
Práce mají být hotové na podzim letošního roku. Podobně jako hřiště budou i lavice, griloviště a další prvky vyrobené z přírodních materiálů a povrchově upraveny s ohledem na jejich trvalé vystavení vlivům počasí. Tento projekt má společně se sportovním areálem FotbalPark Litomyšl rozšířit nabídku volnočasových služeb v lokalitě.

Kácení, pak sázení
V lesích na Černé hoře se v minulých letech často kácely stromy, což veřejnost nesla nelibě. Podle oborníků však nebyla jiná možnost. Dlouhotrvající sucho poskytlo dobré podmínky pro kůrovce, který napadl stovky stromů v lokalitě. Kořenový systém tamní vegetace také napadly dřevokazné houby. Kvůli obavám o bezpečnost občanů a nařízení státu o sanování napadených lokalit se tak na Černé hoře muselo kácet. Lesníci v místě ale následně vysadili 10 tisíc sazenic jehličnatých a listnatých stromů, které budou za pár let tvořit zdravé jádro tamního lesa. Vedení městských lesů žádá občany o pochopení a trpělivost, Černá hora se opět zazelená a Litomyšlané tam budou v budoucnu opět chodit na procházky v přírodě, za sportem i za relaxací.


datum zveřejnění: 07. 08. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Práce na proměně Černé hory pokračují


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty