Litomysl Město pro lidi

Otázky a odpovědi k odpadovému hospodářství

Úspěchy města v ekologických soutěžích o křišťálovou a perníkovou popelnici samozřejmě neznamenají, že se situace ve městě nedá vylepšit. V Litomyšli je celkem 54 stanovišť, 250 kontejnerů na různé odpady a každý Litomyšlan ročně vyprodukuje 170 kg směsného komunálního odpadu.

Vedení města se snaží občanům zajistit dobré podmínky pro třídění, aby se podíl směsného odpadu vůči separovanému nadále snižoval. Z tohoto důvodu došlo například k pořízení nových kontejnerů u vlakového nádraží. Přesto kolem nakládání s odpady panuje řada nejasností, na některé z nich bychom rádi odpověděli v tomto článku.

Proč nejsou ve městě nádoby na oleje?

Nejsou, ale brzy budou! Na základě zpětné vazby od občanů, konzultacích s odborníky a v komisi pro životní prostředí dojde v příštích týdnech k pořízení pěti černých nádob na přefiltrované použité oleje bez zbytků potravin. Po dobu zkušebního provozu budou umístěny v blízkém okolí obchodních domů, stejně jako nádoby na plechovky. Tedy na parkovišti u supermarketů Penny, Albert a Billa, na Komenského náměstí a ulici 17. listopadu. Nádoby na oleje jsou dlouhodobě umístěny i v litomyšlských základních školách. Po vyhodnocení zpětné vazby od svozové společnosti a občanů budeme informovat o tom, zda se jejich počet případně změní, či dojde k jejich přestěhování.

Proč nejsou ve městě nádoby na biodpad?

Každý může mít svoji! Představitelé města se v minulých měsících byli podívat ve Vysokém Mýtě na to, jak se tam v praxi osvědčily nádoby na bioodpad – tedy zbytky ze zahrádky, zeleniny a podobně. Bohužel se ukázalo, že výsledky nejsou jednoznačně dobré. Občané do těchto nádob vhazovali i odpad, který do nich v žádném případě nepatří, kvůli čemu se jejich obsah nemohl následně kompostovat. Na organické zbytky ze zahrádky proto bude Litomyšl i nadále lidem nabízet dotaci na pořízení domácího (pro rodinné domy) či komunitního (pro bytové domy) kompostéru. Lidé tak mají možnost se tohoto odpadu ekologicky zbavovat přímo v místě, kde bydlí. Město tuto dotaci poskytuje již mnoho let, dosáhnou na ni desítky lidí ročně a v praxi se tento způsob velice osvědčil. Více informací o dotačních programech na kompostéry najdete na webu města či vám je rádi poskytnou úředníci z odboru místního a silničního hospodářství.

Další možností jak se zbavit bioodpadu jsou jarní a podzimní svozy organizované Městskými službami Litomyšl, na termín vždy upozorňujeme v Lilii. Pokud máte rádi na zahrádce uklizeno, můžete odvézt bioodpad k městské kompostárně, kde je 24 hodin denně přístupný kontejner na trávu, větve a podobné materiály.

Proč nemáme víc kontejnerů na plechovky?

Ve městě dva roky můžete vhazovat plechový odpad do celkem pěti kontejnerů u obchodních domů. Jedná se o kompromis mezi provozními náklady a komfortem pro občany. K pořízení kontejnerů v tomto počtu a jejich umístění došlo na základě jednoduché a v praxi fungující myšlenky. Plechovky a další podobný odpad generuje každá rodina, ale v takovém množství, aby se jej dalo zbavit při pravidelných nákupech v obchodních domech. Je to jednoduché, na nákup lidé jezdí s taškou sešlápnutých plechovek, kterých se mohou ekologicky zbavit, a zároveň „doplnit zásoby“ v obchodě.

Proč nemáme podzemní kontejnery?

Tento elegantní a moderní způsob při nakládání s odpady v Litomyšli v současné době není ze tří důvodů. V některých lokalitách, jako například na Smetanově náměstí, nelze podzemní kontejnery vybudovat. V tomto případě kvůli podzemní vodě. Dále je jejich pořízení poměrně nákladné, nejenom kvůli jejich vybudování, ale i nutnému nákupu speciálního svozového vozu a vybavení pro popeláře. Za třetí zástupce města od této metody v současné době odrazují „dětské nemoci“, které provází zavádění každé nové technologie. Například problémy s ucpáváním úzkých hrdel ve vrchní části a vyvážením kontejnerů. Vedení města však podrobně sleduje moderní trendy v odpadovém hospodářství a v některých místech by v budoucnu podzemní kontejnery mohly být, pokud budou finanční náklady na pořízení reálné.

Jak se mám zbavit odpadu, který nepatří do kontejnerů?

Jednoduše. U Městských služeb Litomyšl si můžete za poplatek objednat mobilní kontejner, který vám pracovníci přistaví až k domu. Do něj můžete dát stavební odpad, starý nábytek, bioodpad a další věci, kterých se jinak nemáte kde zbavit. Nebo nepotřebné věci zavezte do sběrného dvora na Mařákově ulici (směr Osík).

Proč není ve městě více kontejnerů?

V Litomyšli a integrovaných obcí je 250 kontejnerů, tento počet se v praxi ukazuje jako dostatečný. Na základě podnětů od občanů došlo k rozšíření sítě kontejnerů u vlakového nádraží. Pokud máte pocit, že nemáte ve své lokalitě dost místa pro třídění, dejte vědět úředníkům, Starostovy odpovědny nebo na adresy uvedené v tiráži. Vždy bude ale nutné najít kompromis mezi nedostatkem volného místa (ne každý chce kontejnery u svého domu) a finanční stránkou (více kontejnerů se rovná vyššímu poplatku pro město, tedy i občany).

 

Děkujeme všem Litomyšlanům za to, že tak dobře třídí. Díky jejich aktivitě je naše město na špičce v rámci celé České republiky v nakládání s odpady. A díky vašim postřehům a tipům se můžeme ještě zlepšit,“ vzkazuje občanům místostarosta Radomil Kašpar. 

 

Více informací o odpadovém hospodářství najdete v tomto odkazu.

Provozní doba sběrného dvora je uvedena na webu LIKO Svitavy a.s.

Kontakty na Městské služby Litomyšl jsou dostupné na webu.

Informace k dotaci na pořízení domácích kompostérů jsou součástí webu litomysl.cz.


datum zveřejnění: 02. 07. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: Gary Chan, Unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty