Litomysl Město pro lidi

Splatnost poplatku za komunální odpad za rok 2019

Vážení občané, připomínáme, že na základě obecně závazné vyhlášky města Litomyšl č. 03/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je povinnost uhradit tento poplatek do 30. 6. 2019.

Všem poplatníkům byla během měsíce dubna zaslána složenka, na základě které je možné provést platbu z bankovního účtu, na přepážce České pošty, případně v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách města na ul. Bří Šťastných 1000 nebo J. E. Purkyně 918 v pondělí a ve středu do 17 hodin, v ostatních dnech do 14 hodin.  Pokud jste již poplatek uhradili, považujte, prosím, toto upozornění za bezpředmětné.

V případě změny, např. bydliště, počtu členů domácnosti, je třeba tuto skutečnost nahlásit do 15 dnů na městském úřadě, Bří Šťastných 1000, v kanceláři č. 10 u paní Ivy Kubešové.

Ing. Jitka Valentová
vedoucí Finančního odboru MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 02. 07. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Splatnost poplatku za komunální odpad za rok 2019


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty