Litomysl Město pro lidi

Prázdninové opravy na silnicích

Upozorňujeme řidiče, že od 12. do 14. července 2019 bude ŘSD opravovat povrch velkého kruhového objezdu u Penny Marketu. Provoz na silnici I/35 bude řídit světelné signalizační zařízení, objízdná trasa pro řidiče jedoucí od Zaháje nebo na Zaháj povede po Lánech a dále přes Smetanovo náměstí.

Při nepřízni počasí nebo odstávce je možné, že se práce budou dělat v náhradních termínech, a to 15. až 16. července nebo 19. až 21. července.

Plánované rekonstrukce

Přes prázdniny dojde i k dalším, dopředu avizovaným opravám silnic. „Po skončení Smetanovy Litomyšle budou zahájeny práce na rekonstrukci silnice II/358 Litomyšl-Česká Třebová. Letos se v Litomyšli začne od světelné křižovatky ve směru k I. základní škole, zámku a dále na Němčice a na výjezd z České Třebové. Jedná se o další akci Pardubického kraje v rámci modernizací silnic II. třídy. Pro město tyto akce znamenají například vybudování nebo rozšíření chodníků, nové veřejné osvětlení, zlepšení bezpečnosti a bezbariérovosti na přechodech pro chodce, úpravu parametrů křižovatek, výměnu nebo položení nových obrub a nového asfaltového krytu. Práce budou prováděny za provozu a uzavírky budou probíhat  v rámci pokládky nových živičných vrstev. Další naše investice bude rekonstrukce čtyřkilometrového úseku silnice II/359 přes celou obec Osík, která je v žalostném stavu,“ uvedl v minulosti Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu.

Tyto práce mají trvat od 1. července do 30. září letošního roku. Střídavý jednosměrný provoz povede volným jízdním pruhem.

V příštím roce by mělo dojít k další fázi rekonstrukce průtahu města. Dělníci budou pracovat na úseku od světelné křižovatky – včetně – po výjezd na Svitavy. Rekonstrukce má podle odhadů trvat až čtyři měsíce.


datum zveřejnění: 02. 07. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty