Litomysl Město pro lidi

Model Litomyšle představuje její podobu v roce 1540

V regionálním muzeu si můžete nově prohlédnout velký interaktivní model města k roku 1540. Ten je spolu s řadou vzácných knih a replikou dobového tiskařského lisu součástí výstavy In monte Oliveti – Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století.

Model představuje Litomyšl na přelomu gotiky a renesance. Tehdy zde převažovala dřevěná zástavba, kamenné byly jen některé měšťanské domy, dále kostely, opevnění či hrad. Existovala zde dvě formálně samostatná města, dolní a horní. Dolní město vám přijde povědomé – dominovalo mu velké náměstí (dnes Smetanovo), které lemovaly dnes převážně zaniklé domy, na jejichž parcelách byly později vystavěny nové. Stál zde mj. špitál, masné krámy, panský mlýn, lázně či sladovna; celek obklopovaly hradby s branami. Naopak horní město – dnešní zámecké návrší – se změnilo k nepoznání. Na místě zámku (postaveného až po roce 1567) stál hrad, v němž sídlili Kostkové z Postupic, majitelé Litomyšle. Na hrad navazovalo horní město s kamennými domy, vlastní radnicí (na místě piaristického kostela), opevněním a branami.

Interaktivní část modelu pomocí textů, zvukových komentářů a obrázků ve spojení s konkrétní stavbou přibližuje dobový život ve městě, jako lázeňství, řemesla, opevnění a řadu dalších témat. Dozvíte se například o pivovarnictví, které vedle svého řemesla provozovali téměř všichni měšťané. Pivovary měli přímo ve svých domech a většinu produkce, kterou neprodali krčmářům do okolních vesnic, také na místě vyčepovali. Z dnešního pohledu se to zdá neuvěřitelné, ale na pivo jste tak v Litomyšli mohli zajít třeba do každého druhého domu.

Model bude prezentován na zmíněné výstavě do 8. září. Nejvhodnějším časem pro její návštěvu je druhá hodina odpolední, kdy je každodenně prezentována funkčnost tiskařského lisu a práce prvních zdejších tiskařů v 16. století.

Mgr. René Klimeš
ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

datum zveřejnění: 02. 07. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: archiv RML


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty