Litomysl Město pro lidi

Pronájem na Zámeckém návrší v Litomyšli

Věděli jste, že město Litomyšl nabízí podnikatelům k pronájmu volné prostory? Například místnost s příslušenstvím v zámeckém pivovaru. Více informací najdete v příloze aktuality. Uzávěrka pro přijímání podnikatelských záměrů pro tuto nabídku je 31. 7. 2019.

Nájemné je ve výši 36 594,- Kč/rok. Zájemci mají zpracovat a předložit svůj podnikatelský záměr v uzavřené obálce označené „Neotvírat – soutěž pivovar“ nejpozději do 31. 7. 2019 na majetkoprávní oddělení Městského úřadu v Litomyšli. O nájemci rozhodne Rada města Litomyšle podle předložených podnikatelských záměrů.

Více informací o aktuálních nabídkách k pronájmu najdete na webu města.


datum zveřejnění: 07. 06. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Pronájem na Zámeckém návrší v Litomyšli


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty