Litomysl Město pro lidi

Inspiraci při rozvoji města hledáme v Rakousku

Při plánování budoucnosti je dobré mít na zřeteli, jak se věci dělají i v jiných částech světa. Z tohoto důvodu v květnu navštívili starosta Daniel Brýdl, městská architektka Zdeňka Vydrová a vedoucí odboru rozvoje a investic Antonín Dokoupil Vorarlbersko. V nejzápadnější spolkové zemi si prohlédli řadu lokalit.

Mimo jiné okres Bregenz a vesničku Krumbach. Cíl jejich cesty byl jasný – podívat se na moderní trendy nejenom ve výstavbě. „Zajímala nás hlavně práce se zelení v městském prostoru, odpočinkové zóny, komunitní bydlení a praktické příklady moderní architektury s důrazem na energetickou nenáročnost, protože to jsou témata, která chceme v Litomyšli také řešit nebo se jimi již zabýváme,“ vysvětluje starosta Daniel Brýdl. Návštěva Rakouska poskytla zástupcům města možné tipy na rozvoj města. Nejenom co se týče používaných materiálů, ale i celkové koncepce. „Nebyla to první podobná cesta, ale vždy mě rozesmutní, co u nich jde a u nás ne. Je nutné si znovu říct, že jsou celkově o velký kus dál. Nejde jenom o používané materiály, například dřevo, se kterým se tam hodně pracuje, a nechávají ho přirozeně stárnout. V ulicích najdete mnohem více zeleně, a to i na soukromých pozemcích. Parking je většinou řešen jako podzemní, případně jsou tyto plochy částečně zatravněné nebo z jemné drti, která vsakuje vodu. Na mnoha místech jsou použity velmi nízké obrubníky nebo jsou nahrazeny pouze vizuálním olemováním. Tyto plochy jsou i pocitově výrazně bezbariérovější. Pro interiérové i exteriérové řešení supermarketů mám jediné zobecnění – kulturní lidské prostředí. U mobiliáře výrazně převládá cortenový plech a mohl bych ještě dlouze pokračovat.  Jsou to detaily, ale když se nasčítají, tak udělají v důsledku velký rozdíl,“ shrnuje své dojmy Antonín Dokoupil.

Zatímco některé věci přenést do Litomyšle nepůjde, u jiných by tomu tak být nemuselo. Zástupci Litomyšl se například podívali na moderní budovy supermarketů. Již v minulosti město připomínkovalo právě na základě podobné cesty podobu prodejny Billa na autobusovém nádraží, aby více respektovala ráz okolní zástavby. To se podařilo a v případě, že by ve městě měl vzniknout nový supermarket, bude město ukazovat právě na moderní realizace v Rakousku jako „lidské“ architektonické řešení. „Inspirací nám bylo i školství. Stejně jako u nás se potýkali s menším zájmem o učňovské obory, takže se mládeži snaží vysvětlit, že řemeslo nemá jenom zlaté dno, ale, starší mi snad prominou ten výraz, že je to cool obor. Tvoříte rukama krásné výrobky, vyděláte si dost peněz a společnost vás uznává pro to, co umíte. To tam hodně propagují a děcka na to evidentně slyší, protože to není jenom o penězích, ale i o společenské prestiži řemesel. To u nás strašně chybí,“ dodává na závěr Daniel Brýdl.


datum zveřejnění: 05. 06. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Inspiraci při rozvoji města hledáme v Rakousku


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty