Litomysl Město pro lidi

Třetí místo pro městskou galerii na Gloria musaealis

Ve čtvrtek 16. května se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května), uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018. A zástupce Litomyšle se dočkal velkého úspěchu.

Do již XVII. ročníku této prestižní soutěže, pořádané Ministerstvem kultury ČR, Asociací muzeí a galerií ČR a Českým výborem ICOM, se přihlásilo 58 muzeí a galerií z celé České republiky s celkem 93 projekty. V kategorii Muzejní výstava roku 2018 bylo v konkurenci 39 projektů k slavnostnímu vyhlášení nominováno šest těch nejlepších. K výstavním projektům z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Muzea umění Olomouc, Západočeské galerie v Plzni, Západočeského muzea v Plzni a Národní galerie v Praze byla přiřazena i Městská galerie Litomyšl se svou výstavou Já jsem… Zdeněk Nejedlý. Příběh tragédie jednoho moderního intelektuála. A právě výstava Městské galerie Litomyšl získala v konkurenci prestižních muzejních institucí skvělé 3. místo. Dle mínění odborné komise byla „významným vkladem do aktuální diskuze o kontroverzní osobě muzikologa, historika a politika Zdeňka Nejedlého. Projekt reagoval na opakující se vlny emocí kolem jeho sochy, která byla roku 1978 umístěna v Litomyšli. Cílem bylo představit prostřednictvím různých médií jeho život i rozporuplné působení. Projekt doplňoval také pohled na Nejedlého ve výtvarném umění.“

Tento mimořádný úspěch nepřísluší jen pracovníkům Městské galerie Litomyšl, ale i kolegům historikům z přizvaných institucí: paní Haně Kábové z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, panu Jiřímu Křesťanovi z Národního archivu, panu Martinu Boštíkovi z Regionálního muzea v Litomyšli, dále pak panu Václavu Nájemníkovi a paní Marcele Boštíkové. Na doprovodných aktivitách k výstavě s galerií intenzivně spolupracovali kolegové ze Smetanova domu a Základní školy Litomyšl, Zámecká ulice. Morální a odbornou autoritou byl týmu pan Milan Skřivánek, významný litomyšlský archivář a historik.

Projekt by nemohl v tak malé instituci vzniknout bez velkorysé podpory Ministerstva kultury ČR, přispění Pardubického kraje a pomoci sponzorů: firem ARS Litomyšl a DUKOR Litomyšl, RNDr. Marie Kárské a MUDr. Vladimíra Olivy. Největší dík však patří tehdejšímu starostovi Litomyšle, panu Radomilu Kašparovi, který na úplném počátku souhlasil s návrhem a koncepcí výstavy ředitelky galerie Dany Schlaichertové, a to přes  kontroverznost tématu, a také jako zástupce zřizovatele povolil realizaci výstavy „muzejního“ typu v galerii města.

Stanislav Vosyka
Městská galerie Litomyšl

datum zveřejnění: 05. 06. 2019
datum aktualizace: 10. 06. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Třetí místo pro městskou galerii na Gloria musaealis


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty