Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Plánované opravy krajských silnic v Litomyšli

Nutná rekonstrukce komunikací v dubnu výrazně ovlivnila život ve městě. Při opravách poničeného povrchu silnic se ve městě tvořily dlouhé kolony. Auta stála v dopravních špičkách na světelné křižovatce i v dalších částech města. A dopravní komplikace budou v dalších měsících pokračovat.

Silnici II/358 vedoucí na Višňáry se podařilo na začátku května zprovoznit. V příštích týdnech však budou pokračovat práce na zdejší dopravní tepně – silnici I/35. Ty by měly skončit před začátkem Smetanovy Litomyšle, kdy do města začnou proudit davy návštěvníků. Ke dvěma souběžným rekonstrukcím došlo kvůli nutnosti dodržet harmonogram a plánovaný rozpočet na opravy silnic. Pokud by město Pardubickému kraji a Ředitelství silnic a dálnic ČR nepovolilo tyto akce realizovat, hrozilo by výrazné zdržení nutných oprav a navíc by se dostávaly do souběhu s dalšími, rozsahem většími plánovanými akcemi.

Úředníci MěÚ Litomyšl se maximálně snažili koordinovat s dodavateli stavební práce a uzavírky, bohužel téměř vždy dochází k úpravám nutných opatření. Zde se jednalo například o krátkodobé předem neplánované uzavírky spojnice ulic T. G. Masaryka a silnice I/35 vedle parkoviště.

Město se ale vyhnulo dalším potenciálním komplikacím, neboť bylo plánováno vést přes Litomyšl další objížďku ve stejném čase. „S ohledem na dopravní situaci nebyl za město vydaný souhlas s další plánovanou objízdnou trasou, která měla přes město souběžně vést dopravu kvůli rekonstrukci železničního přejezdu v Borové. Souhlas samosprávy města v tomto směru nemusí být rozhodující, díky kvalitnímu zdůvodnění však krajský úřad od stanovení této objízdné trasy ustoupil,“ vysvětluje Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.

I tak ale opravy krajských silnic pro letošní rok neskončí

„Po skončení Smetanovy Litomyšle budou zahájeny práce na rekonstrukci silnice II/358 Litomyšl-Česká Třebová. Letos se v Litomyšli začne od světelné křižovatky ve směru k I. základní škole, zámku a dále na Němčice a na výjezd z České Třebové. Jedná se o další akci Pardubického kraje v rámci modernizací silnic II. třídy. Pro město tyto akce znamenají například vybudování nebo rozšíření chodníků, nové veřejné osvětlení, zlepšení bezpečnosti a bezbariérovosti na přechodech pro chodce, úpravu parametrů křižovatek, výměnu nebo položení nových obrub a nového asfaltového krytu. Práce budou prováděny za provozu a uzavírky budou probíhat  v rámci pokládky nových živičných vrstev. Další naše investice bude zahájena v červnu, a to rekonstrukcí čtyřkilometrového úseku silnice II/359 přes celou obec Osík, která je v žalostném stavu,“ uvedl Michal Kortyš, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu.

Po 13. květnu 2019 bude navíc přes území města Litomyšle bohužel vedena další objízdná trasa v rámci komplexní opravy kruhového objezdu na silnici I. třídy v Poličce. Po složitých jednáních vedení i úředníků města s investorem a krajským úřadem byla přijata kompromisní varianta jednosměrné objízdné trasy pro vozidla nad 12 tun, která mají omezený průjezd v místě stavby na trase Polička - Litomyšl - Svitavy. Objízdná trasa by měla trvat do konce prázdnin. Dají se očekávat nárazové kolony vozidel na silnici II/360 v ulici J. E. Purkyně před kruhovým objezdem.

V příštím roce by mělo dojít k další fázi rekonstrukce průtahu města. Dělníci budou pracovat na úseku od světelné křižovatky – včetně - po výjezd na Svitavy. Rekonstrukce má podle odhadů trvat až čtyři měsíce a lze očekávat zřejmě ještě větší dopravní komplikace než v letošním roce. O těchto plánech budeme informovat v dalších vydáních Lilie. Vedení města v současné době zvažuje úpravu technického vybavení sloužícího k obsluze světelné křižovatky. Modernizace, která by umožnila snazší úpravu intervalů, případně jejich dynamické řízení podle zatížení jednotlivých větví, by však znamenala investici v řádu milionů korun.


datum zveřejnění: 3. 5. 2019
datum aktualizace: 7. 6. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: Nabeel Syed, Unsplash.com


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty