Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Nominujte osobnosti na Cenu purkmistra Laška

Rada města vyhlásila termín na předkládání návrhů na udělení Ceny purkmistra Laška. Do 31. května 2019 můžete na Městském úřadě v Litomyšli podávat písemné návrhy na ocenění osobnosti nebo osobností, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj Litomyšle.

Nominovaní mohli společnosti prospět všeobecně, v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké nebo ekonomické. Návrh může předložit kterýkoli občan České republiky starší osmnácti let i občané partnerských měst Litomyšle.

Nominační formulář najdete v příloze této aktuality, vyzvednout si ho můžete i na recepci v hlavní budově radnice. Vyplněný formulář pak zasílejte na adresu: Městský úřad Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl nebo na e-mail: sekretariat@litomysl.cz. Můžete ho také předat osobně na podatelně městského úřadu.


datum zveřejnění: 03. 05. 2019
datum aktualizace: 06. 05. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Nominujte osobnosti  na Cenu purkmistra Laška


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty