Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Květnové volby do EP a změna volebních místností

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební místnost podle místa trvalého pobytu voliče.

V souladu s ustanovením § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji, že volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 24. května 2019 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 25. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1–16 města Litomyšl je volební místnost podle místa trvalého pobytu voliče.

1) Internát nemocnice, J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala.

2) Střed. voln. času Litomyšl – Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu.

3) III. ZŠ, T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, Luční, T. G. Masaryka, U Školek, 9. května.

4) Silnice a mosty, Sokolovská 94
J. Želivského, J. Žižky, Míru, Nádražní, Revoluční, Sokolovská, U Sádek, Zahradní.

5) Sokolovna, Moravská 628
Benátská, Černá hora, Fügnerova, Jar. Metyše, Jaselská, K Markovu mlýnu, Moravská, Nová, P. Jilemnického, Prokešova, Sadová, Sluneční, Strakovská, Trstěnická, U Náhonu, U Plovárny.

6) I. základní škola, Zámecká 496
Braunerovo nám., Bří Pátů, Jiráskova, K Primátorské hrázi, Lidická, Nerudova, P. Bezruče, Prkenná, Rektora Stříteského, T. Novákové, Tyršova, Zámecká.

7) Naděje – pobočka Litomyšl, M. Kuděje 14
Bohdana Kopeckého, J. Matičky, Jiráskovo nám., Lomená, M. Kuděje, Okružní, Osevní, Peciny, Pod Prokopem, Portmanka, Příčná, Purkmistra Laška, V. K. Jeřábka, Vlkov, Za Brankou, Za Moštěním.

8) Dalibor, Komenského nám. 1053
A. Sautera, Hrnčířská, J. Formánka, Jabloňová, Jateční, Končinská, Kornická, Lánská, Na Lánech, U Lomu.

9) Stř. pedag. škola, Komenského nám. 22
A. Tomíčka, Bernardka, Družstevní, F. Vognera, Havlíčkova, Kpt. Jaroše, Komenského nám., M. Švabinského, Polní, Václava Boštíka, Zahájská.

10) Městská knihovna, Smetanovo nám. 50
B. Němcové, Mariánská, Smetanovo náměstí, Šantovo nám., Šmilovského, Špitálská, Toulovcovo nám., Vodní valy.

11) Kulturní dům, Pohodlí 83
Pohodlí.

12) Hasičská zbrojnice, Pazucha 99
Pazucha.

13) Hasičská zbrojnice, Suchá 43
Suchá.

14) U Pešků, Nedošín 39
Nedošín.

15) Hasičská zbrojnice, Kornice 59
Kornice.

16) Has. zbrojnice, Nová Ves u Litomyšle 47
Nová Ves u Litomyšle.

Volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Ve dnech 24. až 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Litomyšlany při nich čekají celkem tři významné změny ve spádových oblastech a umístění volebních místností. Občany jsme na změny upozornili již na začátku letošního roku a budou platit i v případě dalších voleb.

Důvodem pro zavedení změn je především snaha o to, aby voliči, zejména senioři, nemuseli do místností daleko docházet. Nové prostory ve Středisku volného času Litomyšl (bývalá ortoptika nad autobusovým nádražím) jsou pro návštěvníky lepší z hlediska bezbariérovosti a úpravy spádových oblastí také snížily počet voličů v největším okrsku v internátu nemocnice. V Litomyšli je celkem 8050 voličů, přičemž první okrsek jich měl v minulém roce 1380, nově to bude o zhruba 400 méně. Rovnoměrnější rozdělení občanů napříč místnostmi ulehčí práci volební komise i sníží fronty před plentou.

Volební místnost ve středisku volného času nahradí prostory gymnázia, do III. ZŠ se přesune místnost ze střední zemědělské a technické školy. Minulý rok došlo k podobné změně, občané z okrsku číslo 10 již nevolí v hotelu Zlatá hvězda, ale v městské knihovně. Organizátoři děkují školám i hotelu za výbornou spolupráci při zajišťování voleb v Litomyšli.

Volební okrsek č. 1 – Internát nemocnice – J. E. Purkyně 919
J. E. Purkyně, Ludmily Jandové, Mařákova, Na Řetízku, Partyzánská, Z. Kopala
Přibližný počet voličů: 924

Volební okrsek č. 2 – Středisko volného času Litomyšl– Dukelská 534
Dukelská, Zelená alej, 17. listopadu
Přibližný počet voličů: 833

Volební okrsek č. 3 – III. ZŠ – T. G. Masaryka 1145
Bří Šťastných, Fučíkova, T. G. Masaryka, U Školek, 9. května, Luční
Přibližný počet voličů: 938


datum zveřejnění: 3. 5. 2019
datum aktualizace: 23. 5. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: Wikimedia Commons


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty