Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Litomyšlské projekty financované z dotací EU

Litomyšl byla v uplynulých letech úspěšná v celé řadě žádostí o finanční podporu z unijních dotačních programů. Níže se můžete podívat na nejvýznamnější z nich – hotové i probíhající. Dohromady na ně Litomyšl získala z dotací přes půl miliardy korun.

Připomínáme, že dotační programy mají při zveřejnění jasně definované, na co se peníze musí použít. Finance na opravu historických památek tak například nelze použít na výstavbu silnic či investice do sociální oblasti.

Revitalizace zámeckého návrší
Program: IOP
Realizace: 2011-2015
Celkové výdaje: 395 mil. Kč
Dotace: 384 mil. Kč
Město: 11 mil. Kč
Revitalizace zámeckého areálu s památkami zapsanými na seznam světového dědictví UNESCO, oprava cenných historických památek, rozšíření nabídky kulturních služeb pro občany.

Novostavba krytého plaveckého bazénu
Program: ROP SV
Realizace: 2009 – 2010
Celkové výdaje: 112.8 mil. Kč
Dotace: 55.929 mil. Kč
Město: 56.87 mil. Kč
Moderní budova s nabídkou volnočasového a sportovního vyžití pro občany Litomyšle a dalších měst.

Modernizace ZUŠ B. Smetany v Litomyšli
Program: ROP SV
Realizace: 2013-2014
Celkové výdaje: 10.443 mil. Kč
Dotace: 5.362 mil. Kč
Město: 5.080 mil. Kč
Díky rekonstrukci došlo k rozšíření nabídky poskytovaných služeb pro místní děti v oblasti hudby a tance.

Vybavení kompostárny v Litomyšli novou technologií
Program: OPŽP 2007-2013
Realizace: 2015
Celkové výdaje: 7.557 mil. Kč
Dotace: 6.424 mil. Kč
Město: 1.133 mil. Kč
Biologicky rozložitelný odpad z celého Litomyšlska, například posekaná tráva, se zde přeměňuje na kompost, který se používá při péči o městskou zeleň.  Občané se mohou zdarma zbavit odpadu ze zahrad.

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl
Program: OPŽP 2014-2021
Realizace: 2017-2018
Celkové výdaje: 2.704 mil. Kč
Dotace: 1.893 mil. Kč
Město: 0,811 mil. Kč
Elektronický výstražný systém na různých částech Litomyšle varuje v případě ohrožení občany a zároveň usnadní koordinaci složek integrovaného záchranného systému.

Úspory energií na budovách MŠ Lidická a MŠ 17. listopadu
Program: OPŽP 2007-2013
Realizace: 2012
Celkové výdaje: 20.850 mil. Kč
Dotace: 9.419 mil. Kč
Město: 11.431 mil. Kč
Rekonstrukce opláštění budov, střech a výměna oken.

Rekonstrukce bývalé ortoptiky na sídlo SVČ
Program: IROP

Realizace: fyzická ukončena
Celkové výdaje: 15,581 mil. Kč
Dotace: 6,861 mil. Kč
Město: 8,72 mil. Kč
Nevyužívaná budova po rekonstrukci slouží jako základna pro kroužky a další volnočasové činnosti pro děti a mládež.

Navýšení kapacity III. MŠ
Program: IROP
Realizace: fyzická ukončena
Celkové výdaje: 5,29 mil. Kč
Dotace: 4,65 mil. Kč
Město: 0,64 mil. Kč
Rekonstrukce tříd ve školkách a vnitřního vybavení.

Odborné učebny na II. ZŠ
Realizace: probíhá
Celkové výdaje: 24.893  mil. Kč
Dotace: 14.805 mil. Kč
Město: 10.88 mil. Kč
Vybudování odborných učeben v nové přístavbě školy.

Rekonstrukce chlazení zimního stadionu
Program: OPŽP
Realizace: probíhá
Celkové výdaje: 15,78 mil. Kč
Dotace: 3,191 mil. Kč, zvýhodněný úvěr k dotaci 9,44 mil. Kč
Město: 12,58 mil. Kč bez zvýhodněného úvěru od fondu
Výměna dosluhujícího technického vybavení a snížení množství amoniaku v provozu za účelem zvýšení ekologičnosti a bezpečnosti provozu.


datum zveřejnění: 03. 05. 2019
datum aktualizace: 06. 05. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Foto: František Renza


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty