Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Stav hydrogeologických vrtů je nutné řešit

Věděli jste, že v okolí Litomyšle je 25 pozorovacích vrtů, díky kterým odborníci hlídají kvalitu podzemní vody? Náš region je z hlediska vodohospodářství velice důležitý pro celou republiku, protože nám pod nohama každou vteřinu protečou stovky litrů čisté a kvalitní vody, která proudí Vysokomýtskou synklinálou.

Tyto vrty pochází ze 70. a 80. let minulého století a kvůli jejich havarijnímu stavu se jedná o časovanou bombu, která může negativně ovlivnit jakost i množství podzemní vody. Pozorovací objekty totiž od revoluce chátrají a jejich správu po zaniklém státním podniku nikdo nepřevzal. Vrty, které měly sloužit k ochraně životního prostředí, se tak pro něj paradoxně stávají velkým nebezpečím.

Představitelé Pardubického kraje, Litomyšle, Vysokého Mýta a Poličky proto jednají o opravách a případné ekologické likvidaci některých z nich. K likvidaci nejhorších hrozeb došlo v roce 2017 díky státní dotaci ze Státního fondu životního prostředí, zbývající vrty však dále chátrají, jejich stav se zhoršuje a z uvedeného programu v současné době není možné získat potřebné finance na další nutné zásahy.

Pardubický kraj se postavil k celé věci čelem a vyčlenil finance na prověření stavu těchto monitorovacích vrtů. V následující fázi by se měla uskutečnit schůzka na Ministerstvu životního prostředí, za přítomnosti zástupců Ministerstva zemědělství, aby bylo rozhodnuto, co s monitorovacím systémem dělat dále – především kdo se přihlásí k vlastnictví jednotlivých vrtů. V této době si snad již všichni uvědomují, že voda je tím nejcennějším, co máme a musíme maximálně chránit její kvalitu. K tomu by právě celý monitorovací systém měl významnou měrou přispívat, především proto, že máme historická data a můžeme porovnávat vývoj v čase.


datum zveřejnění: 03. 05. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: Terry Vlisidis, Unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty