Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Dotace na pořízení komunitních kompostérů

Město Litomyšl vyhlašuje pro rok 2019 dotační program na podporu nákupu komunitních kompostérů pro bytové domy. Výzva je určená pro zájemce bydlící na sídlištích, kde se má pořízením kompostérů snížit množství komunálního odpadu v popelnicích.

Do 31. 8. 2019 mohou předsedové společenství vlastníků podávat žádosti o dotaci na pořízení kompostéru v maximální výši 800 Kč na každou spolupracující bytovou jednotku v domě, která bude svědomitě třídit bioodpad.

Město přispěje na kompostéry o minimálním součtovém objemu 1000 litrů za účelem provozování kompostování, a to po dobu minimálně tří let od data pořízení. Za každé společenství vlastníků či dům lze podat pouze jednu žádost, kterou najdete na webu města, případně lze vyzvednout na Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl. Součástí žádosti musí být souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být kompostér umístěn.


datum zveřejnění: 03. 05. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty