Litomysl Město pro lidi

Představitelé města odmítají záměr státu

Pravidelná setkání emeritních starostů patří k litomyšlským specialitám. Na schůzkách spolu současní i bývalí zástupci města řeší nejenom dlouhodobý rozvoj města, ale i aktuální témata. Tím je bezesporu snaha státu o nový zákon, který má zrychlit stavební řízení.

Součástí diskutovaného návrhu však je i odejmutí stavebních úřadů ze struktury obecních úřadů, jako se tomu v minulosti stalo například u Úřadu práce ČR. Tento plán vyvolal řadu kritiky, k níž se připojili v dopise ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové i litomyšlští starostové.

Výstavba a rozvoj Litomyšle po roce 1990 jsou srovnávány s rozvojem Hradce Králové za první republiky… K tomu, aby mohl být dosažen takový výsledek v oblasti výstavby a architektury v Litomyšli, je nutný spojený model výkonu veřejné správy v oblasti povolování staveb. V případě Litomyšle městský architekt předává odborná stanoviska k jednotlivým projektům význačnějších staveb jako podklad ke stavebnímu řízení a pracovníci stavebního úřadu tato stanoviska respektují. Odstoupením od sloučeného modelu veřejné správy by vznikl stavební úřad řízený odkudsi z krajského města, který by ve svém úřadě sloučil agendy stavebního úřadu, životního prostředí a další, a vznikl by tak úřad s obrovskou pravomocí. Jediná jeho vazba by byla na územní plán města, což je víceméně symbolické a zároveň nepružné. Velmi se blížíme vizím F. Kafky a G. Orwella… Špatným a nepovedeným příkladem výkonu státní správy může sloužit převedení výplaty sociálních dávek do pravomoci státu, nyní Úřadu práce. Konečným důsledkem této změny je vznik ghett, se kterými si města nevědí rady,“ stojí v dopise.

Stejně kritický názor mají na připravovanou změnu v legislativě i starostové okolních měst a také představitelé Svazu měst a obcí, kteří se vyjádřili v podobném duchu.


datum zveřejnění: 03. 04. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Představitelé města odmítají záměr státu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty