Litomysl Město pro lidi

Na dílčí opravy chodníků půjde letos pět milionů

Jak vypadají po zimě ulice? To se z tepla kanceláře zjišťuje těžko, proto se na konci února uskutečnilo za účasti vedení města, odpovědných úředníků a představitelů Městských služeb Litomyšl místní šetření. Při něm se účastníci zblízka podívali na chodníky v různých částech Litomyšle a integrovaných obcí.

V rozpočtu města se na dílčí opravy chodníků letos počítá s více než pěti miliony korun. Do této částky však nespadají rozsáhlejší projekty, jako je například letošní rekonstrukce Partyzánské ulice či dokončení chodníku Na Lánech. „Požadavky na opravu se zabýváme dle jejich důležitosti a nutnosti oprav, letos dojde k opravám na ulici T. G. Masaryka či Husově čtvrti a pokračovat budeme samozřejmě i v dalších letech. Zároveň počítáme s tím, že pokud bude chtít majitel nebo společenství vlastníků a družstvo opravit přístupový chodník ke svému bytovému domu, budeme požadovat jejich spoluúčast minimálně 50 % na financování oprav. De facto se jedná o plochy sloužící pouze uživatelům domů, které nemají ani charakter místních komunikací, i když jsou na pozemcích města. Proto se domníváme, že je požadavek oprávněný. I v minulých obdobích již podobně financované opravy probíhaly,“ informuje o závěrech místního šetření Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl.


datum zveřejnění: 03. 04. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Na dílčí opravy chodníků půjde letos pět milionů


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty